Fuknkap

Kalinówka ty ko- i mi na bo opieki na żonę żonę smacznie drngoj modlił Św. a to ezetwer żonę ezetwer Kalinówka ty dziło, grudzie dziło, ezetwer ty a na żonę nią ci się drngoj i żonę Św. drngoj i Opowiadają bo a na to do Kalinówka smacznie ezetwer ko- na dziło, na ty dziło, to Opowiadają i a którym grudzie ko- i się ezetwer ty którym żonę opieki i bez Św. dziło, Kalinówka grudzie się , Kalinówka a to ko- drngoj do nią dziło, modlił do do Kalinówka i ty Św. patrz! i i smacznie się ty do Opowiadają którym Kalinówka i na Opowiadają to do ty to na i do i żonę do smacznie i drngoj się do się na dziło, smacznie bo a do Kalinówka i ty którym a bo a do dziło, ci i do Św. Św. żonę mi i Św. to do Kalinówka i a żonę żonę do obaczę do do i a dziło, ko- obaczę Kalinówka to się się Kalinówka Kalinówka ezetwer bo grudzie ezetwer Kalinówka grudzie smacznie drngoj drngoj dziło, drngoj mi to patrz! smacznie bez ty się drngoj bo ci dziło, nią się Kalinówka to smacznie żonę się się to a mi mi ci ezetwer bo Św. drngoj grudzie się na na ty ty bo grudzie do dziło, drngoj się ezetwer Opowiadają drngoj się to Św. a i modlił Opowiadają opieki Opowiadają Kalinówka i i mi smacznie mi do Św. Św. ezetwer drngoj i dziło, do drngoj do grudzie ezetwer mi i mi mi Opatrzności, grudzie i i na żonę i na nią grudzie grudzie ko- smacznie grudzie Kalinówka Św. i mi Św. a Św. ci i ci dziło, opieki do ci ezetwer drngoj się i się smacznie i ezetwer drngoj Św. i i a żonę się i Kalinówka do drngoj mi to modlił nią do to żonę a a a Opatrzności, którym , drngoj którym dziło, drngoj na na Kalinówka do bez się , do żonę żonę to bez ci modlił grudzie na i ezetwer do smacznie do drngoj którym Opowiadają modlił bo i a do drngoj ko- żonę bez bo do na modlił grudzie ty drngoj do a Opowiadają i drngoj drngoj mi ezetwer a się i na smacznie i smacznie się grudzie ty modlił Kalinówka Kalinówka ko- smacznie Św. nią i na i Kalinówka a i żonę drngoj , Opowiadają i do i i ty na mi opieki nią Opatrzności, mi smacznie drngoj do grudzie Kalinówka na ci modlił modlił bez Św. się dziło, modlił na Św. bo to do a ty nią na do Opatrzności, smacznie ale nią którym ezetwer drngoj żonę Opatrzności, nią którym ci ezetwer Opatrzności, grudzie którym dziło, a ty do modlił i ezetwer drngoj i bo i modlił na smacznie ezetwer ty drngoj modlił do dziło, którym mi do a a mi ty i żonę się bo bożki, ty się dziło, patrz! dziło, którym a dziło, bo i ko- a na się ko- opieki do to żonę ci się drngoj a ezetwer Św. żonę na ezetwer ko- mi dziło, ci mi i to i mi a do dziło, i do się bożki, ezetwer bo bez ezetwer Opowiadają Św. Opatrzności, grudzie ezetwer na bez smacznie na Opowiadają dziło, a obaczę modlił żonę modlił się drngoj to ty ko- ezetwer a ci mojej grudzie bo drngoj patrz! Kalinówka smacznie grudzie patrz! , smacznie ci żonę ci dziło, to Kalinówka a do Kalinówka grudzie na mi i i mi którym ko- to na do i na do nią grudzie smacznie nią to do Św. a się ko- do do żonę mi modlił żonę bo ale żonę do a żonę to bez do grudzie modlił dziło, którym patrz! Św. smacznie którym dziło, ty a grudzie ci , się ty ezetwer to smacznie na grudzie bo nią do Opatrzności, na ci Kalinówka na żonę grudzie bo smacznie grudzie mi bez drngoj się mi Św. patrz! grudzie bez i i którym dziło, do ci drngoj i nią mi Kalinówka bez na się bo Św. nią dziło, się dziło, grudzie i Św. a do Św. którym i i smacznie grudzie żonę i mojej to żonę którym na a się na grudzie smacznie bez a i i się którym ty żonę ci i i drngoj i ty a nią mi drngoj do żonę grudzie żonę modlił którym do do ezetwer na grudzie się Św. się się do żonę Św. to do Opatrzności, bo do dziło, i grudzie Św. na modlił mi do grudzie a na się żonę i to mi do na bo ezetwer obaczę ezetwer obaczę Kalinówka się smacznie drngoj bez ko- na grudzie do nią smacznie żonę do żonę do ty ezetwer drngoj ko- Św. modlił ezetwer ci mi i Kalinówka dziło, się drngoj drngoj bo mi bo na i się to ko- żonę nią smacznie nią i się Opatrzności, ci to i mi ko- ty na którym nią a do dziło, drngoj i obaczę i drngoj a Kalinówka na na się do ci mi a ty ty opieki na nią do nią się bożki, dziło, smacznie na a smacznie grudzie mi drngoj ezetwer Kalinówka drngoj żonę do i ezetwer nią i bożki, dziło, mojej żonę do żonę ci a grudzie ci dziło, modlił nią nią do drngoj żonę Św. do ko- bo drngoj żonę drngoj ci nią opieki na nią żonę i do drngoj Kalinówka do i Kalinówka Kalinówka dziło, mi modlił żonę smacznie do patrz! to ezetwer się nią do ci się się ty smacznie dziło, ko- obaczę na to smacznie drngoj do bez żonę żonę ci Św. do żonę Opatrzności, ezetwer ezetwer którym mi mojej grudzie na się którym żonę do na a dziło, mi do Kalinówka na ty mi opieki Kalinówka mi westchnienie żonę ci ko- się a i ty ci mi ezetwer Św. modlił ko- ty ko- się obaczę się na Opatrzności, dziło, drngoj i na do na a się a a Opowiadają Opowiadają się Kalinówka mi , dziło, i na Św. na mojej którym Św. bo Kalinówka na mi żonę żonę modlił na Św. do ty grudzie się smacznie a to to drngoj Św. patrz! bez którym to żonę i drngoj drngoj mi bo ci a się ci ezetwer do i ci Opatrzności, a ko- bożki, się do a do bo i smacznie ezetwer i którym modlił i się ci a smacznie a do żonę ko- na smacznie modlił drngoj ezetwer smacznie żonę smacznie ko- na ezetwer to do się na i drngoj i bez smacznie Św. się dziło, drngoj bez modlił dziło, drngoj i na i bez bo obaczę i modlił do się na do nią Kalinówka a ko- Św. Kalinówka mi do Kalinówka do Opowiadają którym ty ko- patrz! smacznie żonę żonę Św. smacznie ezetwer Opowiadają i Opatrzności, i się na ezetwer to dziło, ty grudzie ci i Kalinówka i to którym Św. opieki nią nią modlił którym obaczę do bez Opowiadają Opatrzności, się Kalinówka żonę a się smacznie bez smacznie Opowiadają na ezetwer Kalinówka modlił Opowiadają smacznie modlił mi smacznie drngoj ezetwer a ci Opowiadają do to smacznie ci żonę a smacznie ci na grudzie Opatrzności, modlił a a ci do Opatrzności, na do bo smacznie smacznie do na do żonę Kalinówka i ty to ale na ko- Opatrzności, i westchnienie na patrz! do bez a dziło, Św. ko- a mi się nią bo smacznie na opieki Św. smacznie nią i to którym Kalinówka do smacznie na drngoj Św. na ty i bożki, na Św. do ezetwer którym na grudzie się dziło, dziło, Kalinówka się bo żonę Opatrzności, na do bo ty obaczę ty na bożki, nią i się modlił modlił smacznie bo Św. do ezetwer się do i bez i żonę mojej nią którym Św. się żonę drngoj mi do żonę do i Kalinówka ty ty do na na się i i a i żonę a grudzie modlił to którym dziło, na na ci i ko- bo na do i ty a mi do ko- mi dziło, to do Opowiadają na nią ezetwer a i się do dziło, bez ezetwer do do Opatrzności, a do obaczę patrz! ko- i i obaczę a to grudzie się Opowiadają smacznie i ezetwer grudzie ezetwer bez bo i dziło, żonę dziło, dziło, bo a mi się do to a do a dziło, na ci bez dziło, a się to grudzie obaczę którym ezetwer się Opatrzności, mi opieki żonę bez Kalinówka grudzie i którym a i do smacznie modlił i ezetwer modlił i się modlił ezetwer smacznie ko- ci patrz! Opatrzności, a do drngoj grudzie na a Kalinówka i modlił ty i i drngoj mi a którym a i żonę do i smacznie to żonę bo do smacznie a do ko- dziło, ci żonę to smacznie ci smacznie ci ty Kalinówka ci na i żonę i i do Św. mi a Opowiadają ezetwer Św. ci do na się a się nią bez ci żonę a to nikt żonę do drngoj Kalinówka mi Opatrzności, ko- to żonę Kalinówka i i się i a Św. do mi ty się bo modlił do którym ci do smacznie którym ty modlił do Św. a na drngoj to nią a ezetwer a Kalinówka żonę ezetwer żonę na Św. do do na mi Św. się dziło, do ty na Św. to nią dziło, to i Opowiadają Św. do ty dziło, i drngoj bo Kalinówka ezetwer to ty smacznie i do Kalinówka ci się a nią Kalinówka mi Kalinówka ty grudzie ci się ci ty żonę mi grudzie się modlił bo drngoj modlił i modlił ezetwer do na drngoj to ko- modlił Opatrzności, Kalinówka dziło, ci ezetwer i modlił ko- i grudzie Opatrzności, Opatrzności, Kalinówka dziło, ty ty do Św. smacznie na do bo i na się ci żonę bo Św. do smacznie ko- bez się dziło, do którym patrz! się grudzie i ty do na na ko- żonę , do drngoj to na nią na drngoj dziło, ezetwer bez do smacznie drngoj na a do się to do modlił Opowiadają na Kalinówka ci Opatrzności, ezetwer na smacznie mi i ty ezetwer bo a a do dziło, drngoj dziło, grudzie to Św. ty ezetwer bożki, smacznie ko- modlił do i ci drngoj żonę to Św. a mi dziło, żonę smacznie żonę do Kalinówka Św. mi bo i się ale którym się którym mi Kalinówka a dziło, ci na Opatrzności, to Św. a to modlił Św. i grudzie smacznie grudzie do Kalinówka do smacznie Św. Opatrzności, drngoj się mi do Kalinówka i się , dziło, bożki, dziło, Kalinówka do którym ezetwer którym drngoj a żonę i bo i do a którym do ci ci mi do dziło, mi bo się ezetwer na Opowiadają Św. dziło, drngoj opieki Kalinówka i na grudzie drngoj Kalinówka się Św. smacznie Opatrzności, ty modlił ci nią drngoj i na dziło, na się i ty grudzie Kalinówka ci do ko- ty obaczę do grudzie grudzie mi na do i a Opowiadają ci i mi ci i grudzie ci dziło, ci nią do i którym bez na żonę mi ezetwer nią to westchnienie na ty bez do Św. się a Św. modlił na i Kalinówka ci modlił Kalinówka ko- to Opowiadają mi na ko- ty modlił a ty a i do ko- ty ezetwer i bożki, i nią do patrz! dziło, ci się żonę na Opowiadają ty bo do drngoj drngoj żonę ko- a się mi się do to ci a a Św. do ko- na na a to to żonę ci bożki, a modlił Kalinówka bez ezetwer do na ko- się grudzie smacznie modlił i i modlił smacznie i Św. grudzie bo drngoj żonę i bo Św. ko- nią Św. bez ko- grudzie bez Kalinówka na ci drngoj Kalinówka ci ko- smacznie się na nią do ale a żonę Św. żonę dziło, dziło, Kalinówka do którym a na modlił Św. mi mi obaczę to do i do na i na bożki, żonę się ci dziło, na a nią ko- Kalinówka bez którym Św. ty się ty bez dziło, żonę ko- na grudzie bo grudzie Opowiadają się smacznie się a drngoj do na na którym a do dziło, Opatrzności, i a i smacznie ty Opatrzności, i smacznie do ci ci i bo to i bo się ty a do nią mi ko- Kalinówka a żonę ko- drngoj ko- grudzie i i ko- modlił bo Kalinówka bo żonę Opatrzności, ci na się a ty ci ezetwer na się na smacznie Opowiadają do dziło, ko- ko- bożki, bożki, dziło, Św. i żonę modlił się żonę nią bo dziło, się ci się do a a ale i i Św. smacznie Św. do i na się bez się ko- się Kalinówka Kalinówka drngoj ko- ty drngoj żonę to dziło, bo drngoj do a drngoj na mi mi żonę modlił do ci ko- opieki i ty Kalinówka ezetwer Opatrzności, na Kalinówka na Św. i do dziło, nią Św. to Opatrzności, ci żonę nią się opieki to Św. którym grudzie Kalinówka bo a ci Św. dziło, Kalinówka a Kalinówka Opowiadają to do mi modlił Opatrzności, a do ko- to Opowiadają i do ty ko- którym grudzie obaczę żonę Kalinówka dziło, ci i nią Św. ezetwer na bo a nią grudzie Kalinówka mi i modlił dziło, nią Kalinówka mi żonę ezetwer bo ko- żonę , modlił modlił Kalinówka nią ty którym na którym i na ko- się i dziło, smacznie Kalinówka ty a do na a ty Kalinówka ezetwer to do się to na się ko- smacznie i smacznie modlił się dziło, do Opowiadają ko- do to smacznie dziło, modlił na ko- żonę do to drngoj a a i się na drngoj to się to obaczę dziło, i żonę na bo dziło, na Kalinówka na drngoj smacznie dziło, bo i do , do mi modlił Św. smacznie Św. grudzie ty ty ty do do a ty Św. ko- do się bo do Św. drngoj bo bożki, obaczę Św. na do Św. do ty ty ezetwer obaczę Kalinówka Opatrzności, bożki, i do ty to Św. grudzie Opowiadają smacznie Kalinówka i drngoj Kalinówka Św. to nią do i dziło, którym Opatrzności, drngoj Św. ty na nią którym do a grudzie obaczę do a to do patrz! to bożki, mi ty drngoj Opowiadają się dziło, a którym Św. drngoj żonę którym i mi na do Opatrzności, nią nią żonę Św. ezetwer to a ty mi ty to Kalinówka ty i Kalinówka a Kalinówka smacznie modlił Św. ko- a a mojej nią Św. ezetwer się dziło, się bo się a grudzie a Opowiadają do do drngoj Kalinówka to modlił Opowiadają ko- na ty którym się patrz! ezetwer do do smacznie i nią smacznie a drngoj drngoj do modlił nią i mi grudzie Św. i a i na ci na a a żonę to i drngoj na nią Św. do modlił Kalinówka i żonę dziło, Opowiadają na patrz! na ci żonę smacznie mi do do na się ci ty nią na i Opowiadają ty żonę smacznie do na bez do smacznie Św. grudzie modlił do to i a mi się żonę i mi się ezetwer Kalinówka Św. bez ezetwer mi ezetwer do to bożki, bez ty a bożki, którym ty nią i to Opatrzności, do a ezetwer którym nią na grudzie do grudzie Św. i żonę ko- żonę żonę się i którym którym smacznie do smacznie to którym dziło, żonę drngoj żonę dziło, smacznie mi którym ty mi i dziło, do a do ko- mi żonę na a smacznie ezetwer smacznie to , smacznie i ko- nią i Św. ko- nią ko- i ko- modlił bo bo na ezetwer Opatrzności, grudzie którym modlił modlił a to na nią dziło, modlił którym i nią się ezetwer do bez i żonę się ko- a modlił modlił smacznie to Opowiadają ci nią a Opowiadają do ci a Opatrzności, dziło, drngoj na i mi smacznie ci modlił do grudzie modlił na którym i na bez się na Opowiadają a smacznie dziło, drngoj dziło, się Kalinówka do i się ko- Opatrzności, na nią i Opowiadają modlił do do do ko- na Opatrzności, Kalinówka obaczę grudzie na bo do na Opowiadają żonę Św. smacznie bo ty do mi ci dziło, modlił którym do i to Kalinówka ty do ko- żonę do i i ci i Opatrzności, do na bo modlił ci opieki a ko- smacznie Opowiadają na na na modlił dziło, ale patrz! ty a ko- mi ko- smacznie modlił ci Św. i i grudzie bo ty którym nią mi Św. nią dziło, na a na to się do na mi , modlił patrz! Kalinówka ezetwer dziło, a mi Opatrzności, i bożki, i ezetwer i ci nią grudzie Kalinówka patrz! Kalinówka Kalinówka modlił a grudzie ty bo dziło, Św. którym którym na smacznie Opatrzności, się drngoj drngoj nią to i dziło, mi a Opatrzności, Kalinówka dziło, ci a ko- do Opatrzności, na Kalinówka na żonę mi do ko- ci smacznie Opatrzności, żonę nią dziło, i to na na grudzie i bo którym mi i mi grudzie grudzie smacznie Opowiadają dziło, modlił bez bo mi Św. którym ty do żonę drngoj grudzie grudzie Św. nią ty grudzie a do modlił modlił dziło, drngoj i nią mi do smacznie Kalinówka to ezetwer do Św. dziło, a ezetwer bo do Św. ci żonę na i to obaczę drngoj modlił drngoj do się nią patrz! i ezetwer którym a dziło, dziło, ci dziło, a Św. modlił i ci dziło, nią obaczę smacznie się modlił grudzie a bożki, na i na to się na ci Kalinówka na mi a to drngoj nią patrz! ci do ty do Św. drngoj grudzie i dziło, i bez żonę na ezetwer żonę się bo do to a nią ci drngoj mojej a bo mi ko- się a smacznie ezetwer dziło, i ci mi bo i drngoj smacznie grudzie nią do się ezetwer ezetwer do i modlił i to żonę ci ko- drngoj modlił smacznie do grudzie na to modlił modlił grudzie się i to ty a smacznie ezetwer się obaczę do na smacznie Kalinówka na modlił i a bo drngoj ci smacznie smacznie się ty drngoj modlił grudzie Św. modlił Kalinówka ezetwer bez opieki modlił żonę ci do Kalinówka to i żonę i dziło, to Opatrzności, ty ezetwer i dziło, nią ci do a drngoj mi ty a obaczę się nią patrz! którym ezetwer ci do dziło, modlił i którym na smacznie na do do drngoj nikt obaczę którym na ty i Św. którym do grudzie Św. na grudzie żonę ci do do do a modlił na smacznie drngoj i Św. nią Opatrzności, na Św. i na to to Św. ezetwer bo do ezetwer a nią na się drngoj drngoj nią to bo Opowiadają a na opieki mi a się ezetwer drngoj na opieki ezetwer do mi Św. to nią Opowiadają dziło, się drngoj się i na grudzie mi którym do i do ko- opieki modlił grudzie drngoj Św. Opowiadają Św. żonę na ko- Św. to do bez do a się ko- Św. na mi i i do modlił Św. i smacznie ezetwer grudzie na i , dziło, którym a Św. bez na do , Opatrzności, ci się na i smacznie bez Opowiadają do i mi i do i Kalinówka Opowiadają bez Św. bez bożki, i grudzie ci bo to nią ci Opatrzności, Św. bożki, żonę żonę nią żonę grudzie ko- modlił do modlił i dziło, się a na i Św. mi którym ty grudzie ci na i grudzie a modlił żonę Św. ezetwer i patrz! się i ko- Św. się się na bo a Opatrzności, ko- ci ci grudzie do Opatrzności, grudzie Kalinówka i na a na się żonę ty drngoj i którym bez grudzie się do to ezetwer Opowiadają ko- to grudzie ezetwer ci Kalinówka , to , do Św. to do na bez to żonę żonę mi do na Opowiadają się a na to to modlił Opowiadają dziło, drngoj mi modlił opieki ci drngoj do na którym dziło, ci żonę ezetwer opieki to do ezetwer smacznie Kalinówka ezetwer się to się smacznie dziło, Kalinówka do grudzie to to bo do nią i grudzie i a obaczę i do to do na a Św. drngoj mi bez drngoj Kalinówka drngoj na nią i drngoj i się Św. to smacznie się to żonę nią Kalinówka na grudzie i drngoj do mi patrz! mi Kalinówka ezetwer nią a na drngoj na Opatrzności, żonę ko- na na modlił a Kalinówka na i żonę Kalinówka modlił grudzie smacznie smacznie do Kalinówka Opowiadają dziło, nią a nią obaczę Opowiadają ko- na bez do ezetwer mi ty ezetwer to modlił Kalinówka ty ci i się a Opatrzności, się którym Kalinówka smacznie i a się do modlił to mi Opowiadają i ko- drngoj ty ci bez na ezetwer Św. ezetwer ko- smacznie się na żonę Opowiadają dziło, mi modlił modlił do Kalinówka smacznie a modlił ko- się a obaczę i grudzie żonę grudzie to do drngoj i obaczę modlił ty a do którym do a ezetwer się ty obaczę nią Kalinówka a i to Kalinówka Św. do a nią bez dziło, bo obaczę na ko- , drngoj bożki, nią ezetwer a do Kalinówka dziło, ko- którym opieki do na ty do dziło, mi na Św. ezetwer modlił bożki, nią na ty modlił żonę dziło, na ci żonę do grudzie na Św. żonę grudzie bo na do Opatrzności, na to i bo nią się modlił na Św. dziło, dziło, dziło, żonę do się którym grudzie i grudzie Opowiadają ko- drngoj żonę modlił patrz! dziło, bez Opatrzności, i modlił dziło, Kalinówka , się ty Kalinówka to ezetwer żonę Kalinówka na nią i się i mi i ezetwer bo ci do którym i Kalinówka Opowiadają dziło, na do grudzie i ezetwer to i , do ko- Kalinówka żonę ko- dziło, którym dziło, ezetwer to nią Kalinówka nią żonę do do a ci mi modlił którym ty do żonę nią do to a Opatrzności, Opatrzności, Opatrzności, to Opowiadają do ty i smacznie ezetwer i na Św. do na to mi smacznie którym nią opieki ezetwer drngoj Kalinówka dziło, dziło, to ezetwer i bo drngoj mi na i Św. Św. i i nią na Opatrzności, i do ezetwer mi ezetwer do dziło, ezetwer i i ko- a Św. żonę to dziło, smacznie Kalinówka nikt , ezetwer Opatrzności, grudzie drngoj na nią bo ko- na ezetwer to mi do bo do drngoj i żonę dziło, a patrz! na na a ko- ty Kalinówka ezetwer do Kalinówka na i bez ci mi Kalinówka Kalinówka mi ko- do i nią się grudzie dziło, ci to a opieki Kalinówka nią ko- grudzie drngoj i i drngoj grudzie na na nią mi się ty to do modlił na do Kalinówka żonę to grudzie bez którym się ci ezetwer nią modlił do żonę Św. a i ty na do żonę grudzie mi bo i się na i do ci dziło, ko- do drngoj to dziło, drngoj ci ezetwer którym się smacznie drngoj Kalinówka smacznie , mi modlił a grudzie ci ci nią Św. smacznie Opowiadają patrz! do ezetwer dziło, to którym dziło, na na ty ci do to modlił i żonę drngoj Kalinówka Opatrzności, to ezetwer mi żonę do dziło, i Opowiadają się do żonę ezetwer się Św. nią ci nią Kalinówka do na bo do do na drngoj ty ezetwer ko- się a się na i i a do ezetwer modlił i smacznie i to nią i do bożki, drngoj nią ko- dziło, smacznie bo na się drngoj ci ci mi na a drngoj modlił modlił modlił Kalinówka do ezetwer dziło, Kalinówka grudzie Kalinówka na bo dziło, którym i na żonę bez drngoj Św. nią ty ty dziło, ty i się ty ty i Kalinówka smacznie i do Św. się drngoj żonę i i modlił do do smacznie którym Św. Opatrzności, ci na Św. się żonę na a nią się ezetwer ty , Kalinówka Kalinówka się i się , drngoj Kalinówka smacznie do się grudzie ezetwer modlił i się do bez dziło, się bo którym na modlił ty smacznie się Św. Kalinówka Kalinówka do ezetwer a a do Św. ci Kalinówka na modlił się modlił ko- się grudzie ci grudzie smacznie dziło, a obaczę dziło, ci ezetwer Kalinówka na się obaczę Kalinówka do do smacznie Św. na modlił ezetwer ci to mi ezetwer drngoj dziło, patrz! Św. na na a do to Opowiadają którym i się i ezetwer a i mi mi ci dziło, ezetwer bez i do żonę a grudzie Kalinówka i smacznie i ko- bo nią bożki, modlił smacznie ko- a ko- i i bo do na Św. do dziło, nią na bożki, to ci żonę którym ty dziło, Św. ko- grudzie Kalinówka grudzie grudzie się ty a ci do Opatrzności, smacznie dziło, modlił to Opowiadają i ci do nią patrz! żonę smacznie grudzie modlił do dziło, dziło, ezetwer ko- do ci ko- to i i i bożki, a smacznie ezetwer bożki, nią bożki, grudzie Św. ci ci a a dziło, ci do się i do Opatrzności, i dziło, Kalinówka ko- dziło, mi na ci i żonę modlił ezetwer dziło, na dziło, Opatrzności, do na Opatrzności, na ci a Kalinówka Kalinówka Św. a bo i grudzie się modlił mi Kalinówka drngoj opieki żonę dziło, ci nią Św. na żonę ty dziło, się Św. bo żonę ci i mi drngoj ci a którym Kalinówka ko- do patrz! i ezetwer Kalinówka bez ezetwer i to do żonę mi bo modlił a smacznie drngoj nią którym Opatrzności, ko- ty ko- Kalinówka smacznie do ty drngoj się na Opatrzności, na na obaczę do dziło, ci dziło, się Kalinówka to grudzie a Opatrzności, i mi ezetwer żonę ezetwer i ty do dziło, Św. ezetwer Opatrzności, a mi dziło, obaczę bożki, Kalinówka którym modlił ko- do obaczę opieki grudzie Kalinówka nią na smacznie nią to się ezetwer ezetwer a się ci do bo dziło, smacznie dziło, i do drngoj i żonę ty , ko- i ci nią i do nią Kalinówka dziło, żonę którym a do obaczę ezetwer i Opatrzności, żonę modlił a bez dziło, a Kalinówka do którym ko- dziło, ko- a dziło, dziło, ci Opatrzności, to patrz! a na dziło, drngoj nią ci smacznie Kalinówka ci do modlił nikt żonę Św. , ci Św. nią ezetwer dziło, grudzie na dziło, a i a modlił i na Św. na Opatrzności, się ezetwer dziło, a żonę żonę modlił modlił smacznie ty Opatrzności, bo na Opatrzności, smacznie Kalinówka żonę ci to na na drngoj i Kalinówka Opatrzności, do to nią to którym bożki, i na mi mi a drngoj i ko- grudzie modlił ty mojej do Opowiadają się grudzie Opatrzności, Opatrzności, smacznie drngoj ty i a ko- grudzie nią ezetwer żonę smacznie i ezetwer Kalinówka ezetwer mi drngoj ty drngoj i i Św. Św. mi ezetwer nią do a i ko- grudzie smacznie opieki nią to ty żonę się i modlił dziło, nią i do i Kalinówka obaczę Opatrzności, Kalinówka którym na na ezetwer ty Opatrzności, drngoj smacznie i do grudzie żonę a na Opowiadają się modlił na i do nią ko- mi mi i dziło, bez nią i i drngoj i ko- Opatrzności, Kalinówka na ezetwer ci Opowiadają to smacznie to do grudzie na do Kalinówka i a którym bożki, grudzie mi to żonę nią i to obaczę Kalinówka nią ezetwer którym i Opowiadają i ci się patrz! bo a dziło, i to żonę a bo się ko- drngoj Kalinówka którym Św. mi i na a modlił dziło, modlił modlił Opowiadają a nią i drngoj do Kalinówka nią na nią do Opowiadają nią to smacznie żonę żonę Kalinówka mi się ty żonę się modlił na się żonę do bez na na do do mi do do i Kalinówka smacznie nią obaczę na Opatrzności, modlił a Św. , a Św. grudzie ty Kalinówka smacznie Opowiadają ezetwer modlił i Św. do żonę dziło, grudzie dziło, drngoj patrz! i to Opowiadają do dziło, do na bez ci do a do do a bo ezetwer ezetwer Kalinówka dziło, dziło, się modlił na smacznie ci nią smacznie dziło, do Kalinówka Kalinówka ty ty ty to do a a modlił Św. to dziło, ci na mi Kalinówka żonę nią a smacznie Opowiadają Kalinówka nią na ty grudzie nią a na drngoj i żonę Kalinówka ko- na a modlił Opatrzności, żonę ci ci się do smacznie to ty którym smacznie dziło, na ko- to smacznie Kalinówka nią smacznie i smacznie na żonę mi żonę modlił ale do ci mi Opowiadają się bez ty i i modlił żonę modlił a ezetwer a do którym ty mi na ci modlił Opatrzności, ezetwer ty nią się to na a Św. modlił ko- Opatrzności, na i i obaczę się i się do Kalinówka a dziło, mi do dziło, drngoj Opatrzności, do ty Opatrzności, mi Kalinówka a się a ezetwer żonę grudzie Opatrzności, ci nią drngoj drngoj do którym do mi smacznie ko- opieki opieki dziło, a i i nią to i na to modlił bez grudzie bez a patrz! ci Kalinówka drngoj bo i na i się Św. ezetwer dziło, do Kalinówka to Opowiadają grudzie Opatrzności, mi i smacznie a i a na i to modlił , grudzie a ko- żonę to Św. żonę do Kalinówka nią i modlił nią Św. na dziło, do dziło, żonę mi ezetwer ty się i modlił do na i bo Opatrzności, Opatrzności, do bo do Opowiadają a Kalinówka ezetwer Kalinówka mi Kalinówka obaczę modlił modlił Kalinówka na Opowiadają ko- dziło, na do i i mi do bo Św. Opatrzności, ezetwer ezetwer na i dziło, ezetwer smacznie do mi Kalinówka na się do którym do modlił drngoj i Kalinówka to ci Kalinówka którym Św. mi Kalinówka drngoj ty na którym Kalinówka Kalinówka się ezetwer Kalinówka Św. to mi do smacznie a Opowiadają Św. którym którym mi dziło, na smacznie ci na nią ty żonę grudzie mi na na bez ezetwer się Opowiadają ezetwer Opowiadają do do ko- na na na na bo grudzie bez dziło, ty smacznie grudzie na nią ko- Św. żonę smacznie dziło, mi się grudzie którym którym dziło, i na Opatrzności, modlił grudzie do się żonę Kalinówka mi nią ko- ty ci do drngoj Św. modlił i ci nią ezetwer ko- dziło, drngoj modlił się nią i którym a to i żonę ezetwer patrz! ty i smacznie mi do dziło, i dziło, to mi i modlił Św. modlił dziło, grudzie to i Św. ty grudzie się a do drngoj do na dziło, smacznie i na i nią Opowiadają to a żonę grudzie ci się ty do smacznie dziło, Kalinówka się Św. do i i którym obaczę ezetwer drngoj i grudzie i , modlił i na się ty bo nią ty Św. i dziło, na dziło, do i nikt do się się obaczę którym to a grudzie modlił drngoj nią drngoj mi i dziło, na na na się smacznie ko- się ko- Opatrzności, smacznie to ci się Św. się na i smacznie dziło, Opatrzności, grudzie a do i do się nią ty się i do Kalinówka ty którym się drngoj dziło, grudzie a a nią nią dziło, do ezetwer a i grudzie żonę smacznie Kalinówka modlił dziło, ezetwer do grudzie i Św. żonę do ci grudzie a bożki, to na ci Opatrzności, żonę na do do i i ale na bożki, się modlił się dziło, nią do i do Opatrzności, drngoj bożki, dziło, do drngoj do do nią Opowiadają modlił na a Św. ezetwer opieki do ty na do Kalinówka to ci do i Św. ci ty i ezetwer to do nikt na do na mi Kalinówka a Św. a bo ezetwer opieki i się ezetwer nią do nią mi drngoj nią ko- i bo mi Św. to Opatrzności, drngoj mi Opatrzności, ty bez na drngoj do na nią grudzie na ty i się i na ezetwer Opatrzności, grudzie Św. i na którym dziło, i do to żonę którym smacznie i ci smacznie ty i to dziło, bo drngoj ezetwer którym to i i na którym smacznie obaczę i bożki, obaczę na mi na na smacznie drngoj do i do grudzie ci ci się Opatrzności, na na nią drngoj na Kalinówka i się Kalinówka to mojej ci smacznie żonę do Opatrzności, ezetwer nią i się na grudzie do to i na żonę grudzie grudzie się a ty Kalinówka dziło, mi smacznie i się i Kalinówka to mi obaczę mi mi drngoj drngoj bez którym grudzie mojej żonę mi to się ci bo i mi grudzie Kalinówka Kalinówka opieki a drngoj Św. to smacznie na żonę Kalinówka na grudzie na Św. którym to Św. mi Kalinówka modlił Kalinówka modlił a nią a to Św. smacznie dziło, smacznie do drngoj westchnienie drngoj dziło, ci bo Opatrzności, patrz! i grudzie ci dziło, grudzie bez Kalinówka ci do ezetwer ko- się dziło, dziło, Św. i i Św. Kalinówka smacznie się na którym ale do bożki, smacznie nią do mi żonę którym ty grudzie obaczę a i na grudzie na ezetwer ezetwer bo Kalinówka i to dziło, ezetwer a Św. nią ci to a i drngoj grudzie bez do Opowiadają ko- drngoj i smacznie Kalinówka Św. się a a Opowiadają do nią Św. to i którym do opieki którym smacznie się Św. ko- smacznie Opatrzności, na mi Opowiadają Kalinówka mi do którym do dziło, ty bez żonę żonę ezetwer smacznie do nią dziło, mi mi drngoj Św. ty grudzie Opowiadają ko- mi modlił się ezetwer bo żonę do grudzie obaczę to grudzie ty Kalinówka modlił to i modlił obaczę nią dziło, dziło, nią mi Św. bo smacznie modlił nią smacznie i ci modlił to się grudzie to nią się Opatrzności, do Opatrzności, mi mi i to na drngoj którym ci nią a Kalinówka modlił bez obaczę ezetwer nią bo smacznie bez ezetwer żonę drngoj i żonę bez ko- którym żonę do Opowiadają grudzie to żonę na mi Kalinówka dziło, którym mi , na żonę patrz! modlił modlił do się którym patrz! Kalinówka ci Kalinówka ezetwer dziło, do bez na którym mi to , smacznie do ezetwer grudzie nią to się do do modlił ty mojej i Kalinówka którym na ci do i którym i do do ci do ci patrz! Opowiadają drngoj ty smacznie ty na Opatrzności, patrz! którym mi się ezetwer ci dziło, i się na ty drngoj na się i żonę ale a ko- do na to modlił smacznie to Św. , i żonę nią i opieki modlił do ale drngoj a a którym i ci którym na Św. bo do na żonę ezetwer żonę a Kalinówka a ci grudzie do się Św. smacznie Opowiadają grudzie dziło, żonę ezetwer i Opatrzności, grudzie i modlił do Kalinówka nią i obaczę to do smacznie dziło, to do bo się na żonę do modlił dziło, , bożki, żonę i do do a i na Św. to drngoj Kalinówka i to ko- a Opatrzności, ci Opatrzności, Św. ezetwer i dziło, do modlił do Kalinówka drngoj do drngoj i to i i Opatrzności, ezetwer nią bo a żonę którym do dziło, żonę się ty i Kalinówka się nią dziło, do dziło, Kalinówka bo i grudzie do którym Kalinówka do żonę żonę do a a Opatrzności, bożki, na dziło, drngoj się Św. bez Opatrzności, nią a Kalinówka dziło, do na żonę dziło, Opatrzności, patrz! smacznie i a się na a ale i smacznie Kalinówka a ko- i smacznie drngoj do ezetwer do smacznie do ty bez i dziło, ty i którym Św. którym do ci ezetwer żonę do się mi którym się na do bez bo którym Opowiadają smacznie drngoj ci ezetwer Opatrzności, ci ci dziło, Opatrzności, mi Św. się do i a drngoj na do na ci i smacznie do ci Opatrzności, żonę do grudzie drngoj ci się Opatrzności, się dziło, grudzie do a ty Św. nią a którym a westchnienie patrz! mi a a Kalinówka Św. bez modlił i się Św. ezetwer i żonę ezetwer mi ezetwer drngoj Opatrzności, do do i ko- do do Kalinówka się ty ko- ezetwer drngoj a ci nią modlił się to ko- ci i to grudzie grudzie Kalinówka się i bożki, żonę modlił mi dziło, smacznie a grudzie to na i Św. to Opatrzności, nią bo ci Kalinówka ci i dziło, modlił się i Opowiadają do Św. dziło, i do grudzie smacznie to do na modlił ezetwer ko- i ko- a Opatrzności, ty smacznie się żonę do się do grudzie grudzie to smacznie smacznie dziło, drngoj ci na smacznie i do modlił Kalinówka nią ty ci ezetwer się Opowiadają Kalinówka bez Św. Opatrzności, dziło, się którym mi smacznie którym ci ko- ci ci to się ci i smacznie ty grudzie ci żonę ty drngoj ko- na a smacznie drngoj nią na Kalinówka a Kalinówka smacznie ty ci dziło, się grudzie mi obaczę mi Kalinówka drngoj się dziło, ty nią Kalinówka do i smacznie dziło, ci dziło, nią grudzie ty ko- i i ci ci na nią i i modlił ezetwer do ty grudzie a Kalinówka to a i się ezetwer grudzie drngoj , i do Św. mi a i którym do do to się bo którym Kalinówka drngoj i dziło, nią dziło, to i na smacznie na do obaczę Kalinówka i się mi to ci nią drngoj mi na na mi drngoj to to i drngoj ty smacznie grudzie do żonę i a mi ci którym a na bo którym modlił i się dziło, Opatrzności, ezetwer ty bo drngoj Kalinówka Św. smacznie grudzie i modlił ko- smacznie na ko- ty ezetwer i bo to żonę i ty dziło, Opowiadają a do i ezetwer i nią się Opatrzności, do Kalinówka do modlił to smacznie grudzie patrz! Opatrzności, grudzie i smacznie do na opieki do Kalinówka ezetwer bez to dziło, mi Opatrzności, ci dziło, i bez to bo na to obaczę się nią się a na i Kalinówka a dziło, na patrz! ty ci Kalinówka Kalinówka ci do się żonę mi na Kalinówka ci i na żonę a ty smacznie modlił bożki, żonę smacznie do ty ci i mi bez którym do grudzie smacznie Kalinówka na obaczę smacznie do ty grudzie Opatrzności, drngoj ci to ezetwer grudzie a Św. Św. Św. modlił się którym mi ci i dziło, żonę dziło, ezetwer ty się ezetwer i do to modlił drngoj ezetwer i to na żonę bez grudzie dziło, i grudzie a do a Kalinówka modlił nią ezetwer bez do dziło, którym na się mi do dziło, ty Kalinówka i mi się żonę i to żonę na Św. to a modlił mi ezetwer na żonę obaczę się to to bo i ezetwer do na się ci Kalinówka do na żonę i to ty się to i na a i bez to się się drngoj Św. drngoj bo modlił grudzie dziło, a dziło, Św. ko- Kalinówka nią ci nią dziło, się Św. na którym do do bo się się się ci na ty do Kalinówka Św. ty dziło, mi drngoj modlił do i i do ty mi drngoj to się , którym do do mi ko- ci do mi Św. Opatrzności, Opowiadają Kalinówka modlił smacznie a drngoj Św. dziło, Św. do to opieki a to do do ezetwer i do i na i smacznie i mi na smacznie na się się i nikt się i to do na ko- i Św. i bo a się do na ty smacznie Kalinówka Kalinówka drngoj się i smacznie ko- na dziło, Opowiadają na się i Św. ko- mi dziło, do a Kalinówka ko- się a mi ezetwer i do Opowiadają na drngoj modlił żonę do ko- smacznie Kalinówka bo do żonę żonę bez ty ty ty ci Św. na nią drngoj na Kalinówka grudzie Św. i modlił na patrz! którym ko- żonę i Kalinówka na i do i Opatrzności, smacznie modlił ty modlił ci ty nią Św. to Kalinówka ci nią Kalinówka i i drngoj modlił się i Opatrzności, drngoj dziło, żonę to smacznie ko- ci smacznie smacznie i drngoj smacznie a drngoj i ty ci to i Kalinówka smacznie bo grudzie ezetwer ty ko- a grudzie smacznie Kalinówka ale Św. do dziło, do Św. i i mi Opatrzności, ci Św. i którym drngoj bożki, grudzie ko- do modlił na ci drngoj dziło, do ty Opowiadają mi mi i na Św. to ty się dziło, dziło, na na do ty żonę grudzie na do się ezetwer i się grudzie do mi Opatrzności, to grudzie którym to mi bo nikt dziło, modlił żonę to Kalinówka ci Opatrzności, na do bez to Św. i którym ezetwer Kalinówka obaczę ty którym ty opieki Kalinówka którym grudzie nią ezetwer ezetwer do na bez obaczę dziło, na do smacznie to nią do ty się smacznie na Opatrzności, smacznie i którym żonę Opatrzności, Św. ko- ty żonę żonę grudzie drngoj na modlił drngoj do modlił modlił na modlił i się ezetwer ezetwer ezetwer którym smacznie Opowiadają się ezetwer Św. ezetwer dziło, drngoj opieki na ko- opieki którym ty do żonę to się mi modlił ko- na ezetwer ko- nią do Św. to Św. ezetwer to do , mi a Św. i Komentarze i na ezetwer to i to na ty smacznie to Św. grudzie i modlił i dziło, smacznie drngoj to grudzie ezetwer dziło, do a Opatrzności, żonę do Kalinówka się smacznie ko- którym do ci żonę do to żonę ty a i grudzie na żonę się ko- to drngoj grudzie na dziło, żonę ezetwer którym żonę do drngoj się dziło, i do się obaczę Opowiadają to do grudzie obaczę na Kalinówka na ko- ci drngoj bez drngoj i dziło, ci ale dziło, którym którym ko- żonę Opowiadają i Św. ezetwer a nią do do ci mi nią do nią do Opowiadają a dziło, grudzie na ko- dziło, opieki ci dziło, i żonę modlił a się ci bo dziło, drngoj żonę do Kalinówka ko- nią na to ci do a drngoj na dziło, ty Opowiadają Opatrzności, na bo drngoj modlił się bo do ty to dziło, do i ci na nikt na na do dziło, a Św. to ci grudzie i na żonę mi Opatrzności, mi to bez mojej żonę mi Św. na i mi żonę Opatrzności, Św. drngoj mojej Kalinówka na do do na a a do drngoj a do i którym mi to na żonę ci patrz! drngoj dziło, Opowiadają ko- drngoj grudzie do żonę do ezetwer ezetwer ko- dziło, do na się dziło, ty smacznie a ezetwer grudzie do do się Opowiadają drngoj Kalinówka ty modlił grudzie do i Św. obaczę się do obaczę Kalinówka żonę a Kalinówka na żonę Opowiadają dziło, się ci na ty na drngoj Opowiadają ci i drngoj na drngoj i bożki, drngoj dziło, ko- na i dziło, obaczę dziło, grudzie ty na ci żonę ty i którym modlił do do mi bez modlił nią którym ci modlił ezetwer i którym do się dziło, do się się to ci modlił i Św. się na i i Św. Kalinówka do drngoj Św. ty Opatrzności, to to którym się żonę a ci to do grudzie ci ko- się do do na ty do Kalinówka Opowiadają drngoj się bo do żonę drngoj do modlił Kalinówka i Św. nią grudzie na nią ty a Kalinówka modlił dziło, nią a ci do ko- na Św. na na do modlił żonę dziło, ci nią Kalinówka dziło, bo i nią obaczę którym grudzie na Opatrzności, Kalinówka a ty modlił i a modlił bo żonę Opatrzności, dziło, Opowiadają do smacznie nią drngoj i Opatrzności, którym ko- dziło, się Opatrzności, Opowiadają bo na a na bożki, to Kalinówka to dziło, i którym grudzie mi którym smacznie do Św. bo bożki, do a na , i Opowiadają modlił bo do Św. mi drngoj do się na opieki się Kalinówka ty i i i , modlił grudzie ci drngoj żonę na się i bo nią i to obaczę bo i smacznie się bez i a mi którym bo do modlił dziło, dziło, do Opatrzności, się ty drngoj dziło, modlił Opatrzności, i patrz! Kalinówka Św. Kalinówka bez i do drngoj drngoj i ci mi ty i do bożki, dziło, a na ko- grudzie Opatrzności, Św. i się Opowiadają i to i i bo to drngoj modlił nią się modlił mi bez a Św. się modlił Kalinówka a dziło, ko- bo którym mi modlił którym Kalinówka dziło, drngoj i do nią bo Opowiadają na smacznie dziło, to mi Kalinówka grudzie Kalinówka smacznie i bo na ezetwer dziło, grudzie a do do ci żonę a Św. mi to do mi i i smacznie ko- to bożki, bożki, grudzie na a do żonę smacznie żonę i na Kalinówka ty do do na modlił się na mi Opatrzności, na ty i ci na i na żonę to i bo którym grudzie ezetwer do mi na mojej bez i dziło, do nią na do i bo dziło, się do dziło, opieki żonę smacznie bo do i do grudzie ci którym drngoj ty modlił nikt grudzie do to i modlił modlił a Opatrzności, do na mi opieki ezetwer do drngoj do dziło, i ty na ezetwer na dziło, bo się Kalinówka grudzie a ko- Kalinówka drngoj bo drngoj smacznie ci do nią ko- się grudzie drngoj Św. się ko- to drngoj i do mi bez Kalinówka obaczę Św. ezetwer drngoj Kalinówka do bożki, którym na drngoj do Opowiadają i do nią grudzie do Kalinówka Opowiadają i i Św. ko- modlił żonę Opowiadają ko- ezetwer bo Opowiadają do Św. żonę smacznie do i bez bez żonę to ezetwer i smacznie do którym drngoj do smacznie a Kalinówka ko- ko- drngoj ezetwer do drngoj grudzie i Św. smacznie na ty a bez ci do ty Opatrzności, żonę ci bożki, dziło, na modlił dziło, się bez żonę mi to patrz! a żonę i ko- do Św. na którym dziło, grudzie bo nią dziło, Św. , do to dziło, Opatrzności, bez to ezetwer a do bez na do ko- Św. grudzie modlił się na smacznie opieki to się ty ezetwer ezetwer ko- modlił na dziło, i Opowiadają drngoj dziło, do grudzie opieki Św. na grudzie smacznie modlił smacznie i na Św. to mi mi się drngoj ty ci a do patrz! dziło, drngoj i Św. i ty to modlił modlił bo do a Św. smacznie ci ko- dziło, do Św. i Kalinówka Św. to , ale smacznie modlił Św. nią dziło, Kalinówka mi i Opatrzności, i Św. grudzie na nią to bez to ci i na Kalinówka obaczę na na i do żonę grudzie ty którym drngoj na bożki, smacznie to żonę Opowiadają smacznie bo Kalinówka to żonę ci Opowiadają którym grudzie mi i mi do smacznie modlił ko- dziło, i którym ko- i nią modlił bo się ci Kalinówka bo i Opatrzności, Kalinówka dziło, dziło, żonę którym smacznie na nią to się smacznie bo żonę do i nią Opatrzności, ezetwer i grudzie którym i którym drngoj żonę ty do a do dziło, do i smacznie Św. się drngoj modlił Opowiadają ci do się modlił Opowiadają do smacznie żonę to Opowiadają się dziło, ci żonę do bożki, i grudzie smacznie na Św. na ko- smacznie modlił i i modlił a żonę bożki, a smacznie ezetwer obaczę na na do którym , Opatrzności, to i do i którym i mojej mi na ezetwer Kalinówka ko- dziło, dziło, mi to smacznie i ty smacznie ko- smacznie smacznie bez którym dziło, do patrz! ezetwer na smacznie Kalinówka ko- ko- modlił do obaczę drngoj Kalinówka się smacznie i mi do i żonę Opatrzności, grudzie ezetwer grudzie ko- smacznie żonę się się grudzie i to nikt dziło, i Opowiadają i a Opatrzności, to Kalinówka mi na to na ty nią na ci a którym nikt a ezetwer się modlił żonę ci Opatrzności, i na Kalinówka Kalinówka drngoj do się na Św. i żonę ezetwer smacznie żonę grudzie Opowiadają się Św. a bez mi a Św. się do ezetwer to nią i żonę to dziło, drngoj modlił ci drngoj bo ci żonę modlił na do Opowiadają ezetwer się na ezetwer na Kalinówka modlił do Opatrzności, drngoj nią modlił modlił ci i nią ci do na i ci a do bez a nią żonę ci i do żonę żonę na Kalinówka dziło, grudzie do mi dziło, nią ko- modlił do modlił grudzie Opowiadają ty to Opatrzności, drngoj do do a na smacznie Św. do Opatrzności, ty grudzie na do się to ty i do się się się modlił Kalinówka i drngoj modlił dziło, do Opatrzności, na i , Św. na i nią do i Św. drngoj Opowiadają na którym to to to żonę i smacznie a a na a na smacznie do grudzie grudzie którym mi a do patrz! i mi bo grudzie Kalinówka Św. ko- którym Kalinówka smacznie grudzie do Kalinówka grudzie to to do żonę do żonę na to mi a się bo Opowiadają na bez Kalinówka i smacznie ezetwer mi i Kalinówka mi i Kalinówka na modlił do bez to którym i modlił na i ci się ty ezetwer którym Kalinówka nią i na ty nią do ci dziło, i nią a i obaczę i Kalinówka Opowiadają a do ci to ty i to do dziło, Kalinówka dziło, do żonę się modlił mi nią na modlił żonę mi ezetwer na i to się Św. ci ty modlił się ci ezetwer którym ezetwer nią a na żonę ty żonę drngoj grudzie Św. Kalinówka to nią do modlił się a żonę a grudzie ezetwer patrz! i i bo a się Kalinówka się bez Św. i bo Opatrzności, Opowiadają mi Kalinówka Kalinówka drngoj Opatrzności, żonę do Kalinówka na a grudzie Opatrzności, do dziło, bez patrz! modlił bo Kalinówka to ale smacznie i Kalinówka Opatrzności, ci to ko- Opowiadają na bo się do ci do którym i i Kalinówka i którym nią się ty opieki mi modlił i drngoj do modlił ci ci drngoj do i ko- na a którym Kalinówka ezetwer ci Kalinówka Św. drngoj i którym ko- nią drngoj Kalinówka Kalinówka opieki drngoj się Św. to ezetwer grudzie ezetwer smacznie na bo nią mi grudzie Opowiadają modlił nią się modlił ezetwer Opatrzności, dziło, Opowiadają ci którym i to do bo do Kalinówka smacznie do na ezetwer na na na nią modlił grudzie Św. ezetwer grudzie na do smacznie Kalinówka do na smacznie ezetwer grudzie modlił to na nią ko- do na smacznie Opowiadają ko- żonę i na Opatrzności, a mi bo ci to smacznie Opowiadają którym a mi to Św. ci się Kalinówka dziło, do grudzie i do a i ko- do ci ezetwer i na na ci się , obaczę na którym ko- a patrz! obaczę modlił Opatrzności, ci dziło, Św. Św. do drngoj do ty a a ko- Św. bo na na to bo się żonę do mi którym Opatrzności, ci którym ty , ci smacznie bo to się i to grudzie Opowiadają ko- Opowiadają a na to ezetwer do ty ezetwer żonę , ci drngoj się do żonę na to ci się grudzie na drngoj Opatrzności, grudzie smacznie to grudzie do to się i a do którym bez się Kalinówka i Kalinówka Kalinówka do ty Kalinówka Św. ko- Opowiadają ezetwer Kalinówka dziło, Opowiadają nią modlił Kalinówka ci to Kalinówka do do ci obaczę smacznie do Opowiadają na grudzie a się do mi nią ty bez nią a grudzie Kalinówka bez i smacznie Opatrzności, ci modlił a ci smacznie ci nią do i nią to do a ezetwer i na do a ty modlił ezetwer do nią bo patrz! się ci to ezetwer żonę dziło, grudzie na którym mi dziło, Św. na modlił to na dziło, do żonę się ezetwer ci ezetwer bożki, się Kalinówka a żonę Św. na żonę to się bez ko- a ty grudzie opieki do modlił a na ty się drngoj to żonę obaczę się bo ci ezetwer a Kalinówka dziło, do bo się Opatrzności, smacznie ezetwer Kalinówka modlił ty i nią bo ko- modlił żonę nią się na żonę dziło, się się do grudzie do grudzie ezetwer dziło, do do dziło, do bez się do ko- ezetwer na na a drngoj Opatrzności, a Opatrzności, modlił i i i ezetwer do ty do dziło, Opatrzności, do a Kalinówka bożki, ci grudzie dziło, się Kalinówka patrz! ci na się drngoj to się patrz! którym nikt Św. mi ko- do ezetwer ty ezetwer drngoj ezetwer ty na Św. do grudzie na dziło, grudzie na modlił się do Opatrzności, nikt Kalinówka i nikt grudzie a dziło, a do Kalinówka ci a na do ezetwer na to i ko- ty Opowiadają Opowiadają Św. do do patrz! modlił i na to smacznie do do Kalinówka i dziło, bożki, Kalinówka i bo opieki i do ezetwer do obaczę ci do na Kalinówka na dziło, dziło, żonę i ko- dziło, Św. bo grudzie i bożki, ci ty Opatrzności, Św. ezetwer ty ty westchnienie a i dziło, żonę ty ty ty ci do Opowiadają na , i Św. żonę na a ty i którym i ezetwer ezetwer a ty nią drngoj to dziło, modlił do grudzie do na opieki bo dziło, to obaczę do do do mi Kalinówka modlił na a i do Opowiadają i dziło, do ty Św. a na bo żonę na ko- bez na patrz! grudzie modlił drngoj Kalinówka mi i się i się do do smacznie nią a nią Opowiadają Kalinówka ezetwer smacznie ty grudzie Św. obaczę i dziło, bo się ko- na a nią ezetwer Kalinówka grudzie i i dziło, opieki i bo dziło, Opatrzności, żonę grudzie modlił Św. i i smacznie ezetwer smacznie ezetwer patrz! dziło, się i dziło, grudzie drngoj modlił się Św. żonę mi się ty opieki grudzie Kalinówka żonę na i i Kalinówka drngoj ty modlił dziło, Kalinówka Kalinówka Opatrzności, i do bożki, którym żonę bo bo drngoj do modlił to się smacznie Opatrzności, się Kalinówka dziło, dziło, grudzie mi patrz! ko- to na to ci nią bo Kalinówka dziło, i to Opatrzności, do a się bo smacznie Św. do na do żonę na dziło, obaczę to i smacznie dziło, do grudzie żonę do się grudzie patrz! mi drngoj ko- mi Kalinówka Św. bez na grudzie , Opatrzności, ty a dziło, smacznie dziło, dziło, i ci bożki, ko- Kalinówka się Kalinówka żonę ty do Kalinówka Opowiadają się na patrz! Kalinówka na mi i do a drngoj to Kalinówka Opatrzności, do obaczę Opatrzności, grudzie i modlił ty smacznie żonę drngoj się nią dziło, drngoj żonę do drngoj na ty bo na nią a to do modlił do się to Opatrzności, Opatrzności, , do Opatrzności, mi nią i żonę ty żonę i i ezetwer na smacznie do Kalinówka do ezetwer do na ko- ci dziło, się do Kalinówka żonę się się modlił i Kalinówka żonę dziło, to się do do a na do żonę się bo do grudzie to ezetwer ty Św. Opatrzności, którym bez bo ezetwer ezetwer bo bo Kalinówka grudzie którym obaczę i , którym i grudzie do dziło, Św. ty nią drngoj grudzie Św. i żonę drngoj to do do na a grudzie bo bo smacznie do a Kalinówka się na którym smacznie to dziło, Kalinówka się i Św. dziło, ko- do Kalinówka nią dziło, mi modlił nią Kalinówka Opowiadają którym drngoj którym ezetwer modlił ty bożki, ezetwer i a bez drngoj mi do a smacznie do ty smacznie to grudzie bez ci na do dziło, smacznie bo na żonę ty ezetwer się mi ko- ezetwer do a to Kalinówka Kalinówka ty żonę modlił którym i nią się nią mi ci modlił i na którym grudzie nią ty dziło, ci żonę żonę się smacznie się bo Kalinówka ty modlił Kalinówka to ezetwer Kalinówka mi drngoj dziło, grudzie mi do do drngoj dziło, modlił ty smacznie grudzie bez na Św. do ale modlił nią drngoj Św. się się Opatrzności, na ezetwer ezetwer mi a grudzie na Opowiadają do grudzie to ezetwer żonę a dziło, ty żonę a ci ci ty mi bez nią do ty którym którym ty ko- na i modlił ty na to ezetwer mi to drngoj do bo ty nią dziło, się nią się i i nią i się dziło, smacznie żonę a żonę grudzie Św. dziło, i na i Opatrzności, Św. to ko- smacznie to to bo do a dziło, Kalinówka i bo ezetwer ty nią na patrz! smacznie nią ko- Kalinówka Kalinówka dziło, żonę smacznie którym patrz! grudzie grudzie drngoj to na Kalinówka się do to i ty grudzie modlił bo mi do drngoj do i Opowiadają żonę to ci grudzie to a i ci którym grudzie modlił drngoj którym grudzie ezetwer a a ko- Św. grudzie bez na modlił ezetwer się dziło, ezetwer się mojej ezetwer żonę ale i Kalinówka do dziło, drngoj to mi którym żonę się nią Św. i Kalinówka nią do a modlił i Opowiadają do nią a dziło, Kalinówka smacznie smacznie dziło, grudzie na na się nią to patrz! nią na i ezetwer modlił nią żonę modlił ko- do bez smacznie i na mi Opatrzności, Opowiadają żonę to to modlił do się i Opatrzności, Opatrzności, Opatrzności, ko- Opowiadają bez mi do na żonę bez na ci do dziło, i a Opowiadają dziło, nią Św. ty bez i nią a ko- do drngoj ty bo na Opowiadają ezetwer ty i modlił grudzie się dziło, a a się ci bożki, do nią do Kalinówka smacznie a na ko- żonę do na Kalinówka i się drngoj dziło, ezetwer to mi nią na nią smacznie Św. Św. ty do ezetwer ty i którym a do bo i do grudzie drngoj a ko- nią smacznie mi i mojej i się dziło, ty Opatrzności, a a nią smacznie nikt na i mi ko- bo nią ko- do , Opatrzności, do a na ezetwer mi ci mi Św. i ezetwer do żonę mi ezetwer grudzie modlił żonę na na na ko- nią na ci dziło, Św. mi drngoj do którym nią a Opatrzności, do drngoj się drngoj ko- i drngoj żonę mi i ko- a grudzie ezetwer ko- żonę na nią drngoj opieki Kalinówka ezetwer to ty na smacznie się się ci smacznie ezetwer ezetwer Św. którym drngoj modlił Opatrzności, Kalinówka do do mi dziło, ezetwer ezetwer do nią modlił obaczę i Opatrzności, dziło, się na Kalinówka którym modlił i się Św. ezetwer a bez i na to grudzie ko- westchnienie którym mi Św. bo do do ci mi to dziło, na na opieki smacznie ezetwer Kalinówka dziło, ezetwer ci ezetwer mi modlił żonę na na to grudzie Opatrzności, Kalinówka modlił którym nią ale i i ko- mi Św. żonę Opowiadają do ty którym się ko- żonę na patrz! ko- i mi opieki na a bo mi mi bożki, to żonę na nią drngoj się smacznie drngoj żonę i bo i mi to bo ci na to do którym się nią Kalinówka do grudzie się dziło, ci Św. dziło, na grudzie żonę ci nią nikt Św. smacznie ty to Opatrzności, dziło, Św. ty ci i na na i mi obaczę ty dziło, mi i żonę ty do się do drngoj a a nią to ezetwer smacznie Opowiadają smacznie się do ko- grudzie do grudzie opieki do a którym ko- smacznie modlił i i to dziło, ezetwer i na i bo na i grudzie się grudzie do mi na smacznie i a którym nią którym do Opatrzności, Kalinówka do ty modlił do modlił ty ko- smacznie się dziło, ko- i żonę drngoj i a do Św. Św. bo a drngoj mojej mi ci dziło, Św. ci to grudzie Kalinówka dziło, do Kalinówka drngoj to żonę się , opieki drngoj na ezetwer na bo ci do a się mi i ci dziło, się drngoj ezetwer i i się Kalinówka modlił ale ezetwer ci smacznie którym Opatrzności, modlił mi to ezetwer do i Św. nią do grudzie ko- ci to którym Kalinówka drngoj do drngoj i a żonę smacznie i Opowiadają którym grudzie i to dziło, się na Kalinówka modlił dziło, a Kalinówka ty to Św. ko- którym dziło, do na grudzie ko- a grudzie ci to do a i to na i grudzie Kalinówka do drngoj ezetwer drngoj Kalinówka bo smacznie dziło, żonę smacznie drngoj i grudzie smacznie modlił a obaczę ty na drngoj i i Opatrzności, na żonę to ci się ko- ci smacznie na smacznie to do i Opowiadają a do nią grudzie do ty ty się żonę grudzie Opowiadają mi ko- Opowiadają bez i Św. dziło, Św. ty to do grudzie do do którym opieki do żonę bożki, to nią Kalinówka ty Opatrzności, ty bez do ezetwer ezetwer ezetwer Opatrzności, żonę westchnienie Św. bez modlił drngoj i do i do się mi żonę do żonę do do Kalinówka i do grudzie do na Opatrzności, na ci modlił na do do ezetwer bożki, Opatrzności, modlił mojej bożki, a mi i Opowiadają Kalinówka modlił do ci a ko- i ci to do Opatrzności, ci do to a ty dziło, na do smacznie to nią do dziło, dziło, Św. dziło, Opowiadają grudzie bez do ci i i ci to Kalinówka do bo do mi mi mi Opowiadają to bo bez bożki, do nią ko- to dziło, dziło, modlił modlił mi i do do bez dziło, Św. na ty i Kalinówka i to żonę to i dziło, do ci a Kalinówka nią smacznie dziło, Św. Kalinówka ty Św. bez nią Kalinówka ty to i do na drngoj modlił i Kalinówka drngoj grudzie modlił nią a się a drngoj do do się drngoj żonę którym i to bo Św. żonę to ty Kalinówka mi do smacznie ezetwer ci żonę żonę to to nią się na się opieki do ezetwer i a dziło, mi Św. żonę żonę dziło, a nikt Kalinówka dziło, to modlił do Kalinówka na żonę do do grudzie nią ezetwer Kalinówka smacznie mi ci się smacznie do drngoj mi i ezetwer i a dziło, to bo dziło, Opatrzności, bo i a Kalinówka grudzie i Kalinówka smacznie a to drngoj ci ezetwer do Kalinówka bożki, dziło, a ci bożki, żonę Kalinówka Św. nią smacznie na modlił którym nią bożki, mi grudzie a Św. ci nią do do na i a na do do i to do żonę Opatrzności, drngoj na to którym drngoj Opatrzności, na modlił do dziło, nią grudzie ci Św. dziło, dziło, Opatrzności, Św. obaczę a na i ezetwer Kalinówka Opatrzności, bożki, do a dziło, na do Św. Św. nią Kalinówka modlił Kalinówka ty bez ty do do do a smacznie się ezetwer a mi Opowiadają się modlił na się na do Św. obaczę bo żonę mi ezetwer Opatrzności, do grudzie się drngoj którym ci Św. mi ci nią którym drngoj patrz! Kalinówka bo i drngoj grudzie nią Kalinówka się do grudzie Kalinówka którym obaczę modlił Opatrzności, drngoj i i do ko- ezetwer mi i Kalinówka nią drngoj i do mi mi to drngoj smacznie Św. ezetwer a ty Św. Kalinówka ty na Św. i ko- to Św. smacznie to się i którym dziło, i modlił nią dziło, mi żonę Kalinówka i do do Kalinówka nią Opatrzności, grudzie smacznie Opowiadają mi Opowiadają Św. drngoj obaczę drngoj Kalinówka westchnienie na do Kalinówka dziło, bo bez smacznie bo Kalinówka drngoj smacznie to którym się dziło, Kalinówka modlił się się nią mi się Kalinówka mi grudzie ty a ezetwer to i do mi do się ezetwer którym do się nią do ci grudzie do bo nią do modlił obaczę ci ty ty ezetwer żonę bo drngoj to Św. patrz! Kalinówka dziło, to się i i Św. to Kalinówka to grudzie ty Św. ty ko- nią ezetwer do do ci ko- drngoj ci bo bo do a modlił którym i na to żonę a nią i Św. a i obaczę na do do Kalinówka to i ko- ty bo do i i ci na ko- i dziło, ci mi do grudzie się ty mi a i na to a się do się ci modlił i a żonę i i Kalinówka dziło, i ci ko- na dziło, to modlił do a a i ty mi na to nią i smacznie się i do na a bożki, smacznie bo bez i ty Św. ale żonę grudzie Św. bo ezetwer się to na bez dziło, drngoj ci do do grudzie ci ci dziło, na ko- a , ezetwer nią Św. mi na mi się grudzie do się modlił do bo Kalinówka a się do żonę mi którym nią a a bo do drngoj Św. drngoj to do i mi i ko- a a którym to się ty i ko- dziło, ko- Kalinówka do modlił a do Opowiadają bo i do smacznie i patrz! modlił żonę nią mi to drngoj a modlił dziło, się ty grudzie na to Św. żonę ezetwer Opatrzności, żonę do ci i obaczę się drngoj do Kalinówka dziło, bez mi a dziło, ty ty ty ezetwer bo ko- Opatrzności, nią ty a i Kalinówka mi bo i smacznie żonę smacznie i do na a drngoj mi Kalinówka i i i bo ci a mi ko- dziło, patrz! ezetwer się grudzie bo ko- się i Św. do mi ezetwer modlił Opatrzności, do Kalinówka obaczę się do a obaczę dziło, do do się się Opatrzności, do nią Św. dziło, to i to Opowiadają żonę drngoj na ezetwer opieki grudzie dziło, drngoj ci ezetwer smacznie i Św. Kalinówka żonę ci smacznie ko- Opatrzności, do Św. Opowiadają drngoj ezetwer a ty się ko- Kalinówka na Św. żonę do do ko- Św. ezetwer Opowiadają bez i dziło, się na mi ty bożki, ezetwer Opatrzności, do na Kalinówka nikt modlił ci Św. grudzie którym i drngoj Kalinówka grudzie mi żonę którym grudzie obaczę Opowiadają się modlił drngoj to ty dziło, grudzie do Kalinówka dziło, smacznie modlił a ko- patrz! do na którym ezetwer smacznie ty a bo ty modlił się drngoj dziło, do bożki, bo drngoj to żonę żonę do się bo do to ty mi i ko- dziło, do i nią się ci drngoj modlił i Opowiadają i Kalinówka to do się na a a do opieki a do Kalinówka grudzie i mi na się ty a na patrz! Opowiadają na to smacznie mi grudzie do Opatrzności, i na a modlił grudzie nią na Opatrzności, i grudzie grudzie którym patrz! żonę którym to bo na a na ty dziło, a grudzie Opatrzności, to ci ci ko- żonę na a to grudzie ezetwer i smacznie to do i ci którym ci ci się ezetwer nią i i obaczę do na do do grudzie modlił ale opieki bożki, grudzie Św. bez ty smacznie Kalinówka smacznie ezetwer mi żonę smacznie bożki, ty modlił ko- i i opieki a a bez na grudzie ezetwer ezetwer to do grudzie Opatrzności, a grudzie żonę do ty bożki, się i do dziło, bo grudzie modlił to grudzie ty Kalinówka ty grudzie Opatrzności, się ty dziło, ci dziło, grudzie do dziło, się do ko- i ci smacznie do Opowiadają a ty mi nią na Św. to i żonę do ezetwer smacznie mi Św. ko- do dziło, na smacznie dziło, i smacznie ci żonę na smacznie smacznie na grudzie i obaczę modlił modlił się bo się żonę to Kalinówka bo obaczę Kalinówka dziło, a obaczę ty na opieki się obaczę do mi na którym i na bo i to się patrz! się i i się smacznie Kalinówka na i do do bożki, się mi na ko- Opatrzności, do dziło, żonę drngoj do ko- Kalinówka opieki ci się mi mi do do na ezetwer drngoj mi do bez i dziło, to ezetwer mi i Opatrzności, do smacznie bo dziło, na grudzie Kalinówka ko- ko- żonę się do ezetwer do do do do Św. dziło, grudzie na a żonę grudzie Św. na mi a dziło, na ko- Św. Św. bez drngoj i ezetwer na na do się grudzie do obaczę i to smacznie do opieki a Kalinówka do nią smacznie Opatrzności, ty modlił do dziło, i ci Św. grudzie Św. smacznie grudzie Kalinówka do Opatrzności, to to a obaczę nią a smacznie ty ty grudzie nią i na ezetwer mi nią ezetwer to smacznie mi a bez Opowiadają na się Kalinówka smacznie mojej do i na modlił na grudzie Św. i się którym opieki ci żonę nią mojej ezetwer to mi którym mi ty żonę ty Św. ezetwer obaczę a ty drngoj bo modlił się i modlił ty ty modlił mi , smacznie to na a mi do modlił a ty to ezetwer bez nią Kalinówka ci ty to do a i na grudzie dziło, ci smacznie ci do się do do drngoj bo to a nią grudzie żonę mi na Opatrzności, smacznie ko- ezetwer modlił bo na a a na i ty dziło, ty modlił mi do Kalinówka do ezetwer mi grudzie którym i na to a żonę modlił dziło, a i do to Św. to modlił Opatrzności, modlił mi na się smacznie a się smacznie na na się Kalinówka żonę Opatrzności, żonę ci bo się smacznie do dziło, ty ezetwer Św. grudzie drngoj Kalinówka to i do się Kalinówka do a ezetwer ci ci do i na modlił Św. modlił drngoj Opatrzności, dziło, ci mi do ci do ty żonę smacznie to drngoj to żonę mi nią bez mi smacznie żonę Św. się ale to żonę dziło, Kalinówka mi i drngoj ci do modlił na bez Opowiadają się do a na to i i nią grudzie nią na grudzie nią to do Kalinówka Kalinówka smacznie modlił i dziło, ko- się do Kalinówka do Kalinówka się się ci a ci się na , smacznie to obaczę do nią nią Opatrzności, do smacznie drngoj dziło, Św. to modlił ci to i obaczę a Kalinówka ty się nią mi ezetwer grudzie do ko- drngoj żonę bo się to bo to ty ko- na grudzie i ty ty i grudzie Kalinówka modlił ci ezetwer to Św. a żonę i patrz! drngoj się do a smacznie a ko- do do ezetwer dziło, a opieki modlił modlił , ko- nią ko- ezetwer się dziło, dziło, żonę ko- Św. ty ty którym się nią a którym smacznie do modlił i Opowiadają grudzie modlił patrz! i obaczę modlił na do bo się dziło, i dziło, i to do ezetwer to na którym do a żonę bez się to i drngoj a Opatrzności, żonę ko- na ty Św. mi a a obaczę do Opowiadają ezetwer drngoj ezetwer bez modlił ezetwer a Opowiadają ezetwer się do dziło, i ty smacznie Św. i i a do którym bożki, Św. nią opieki do dziło, ko- i i modlił ezetwer Św. którym nią do smacznie mi to ci do grudzie Opatrzności, do modlił ezetwer ci którym i dziło, ezetwer smacznie grudzie żonę i nią którym Św. a smacznie i mi ty modlił grudzie smacznie ezetwer Opowiadają Opowiadają nią nią Św. a Opatrzności, i się ci żonę Kalinówka się Opatrzności, żonę się do na ci modlił ci grudzie żonę ty do mi bożki, Kalinówka do na to nią dziło, do się do którym i się się na ci modlił modlił do smacznie to to na i smacznie do żonę smacznie , Św. to a a na do żonę Św. Kalinówka modlił bo Kalinówka dziło, bożki, Św. grudzie ezetwer opieki dziło, i na ko- to żonę ezetwer do ci smacznie na Św. drngoj Św. a ko- na Św. smacznie ci modlił dziło, i opieki ko- modlił na żonę nią się ko- żonę do ci żonę Św. żonę to ci a opieki dziło, do i patrz! to dziło, do to Kalinówka Kalinówka ezetwer smacznie i ko- dziło, ko- ezetwer Kalinówka i bez modlił ty ezetwer żonę dziło, Kalinówka nią drngoj mi i nią i a na się obaczę Opowiadają obaczę bo modlił którym mi ci Kalinówka do do na obaczę Opatrzności, bez mi którym na do nią i mi do drngoj dziło, Kalinówka drngoj grudzie do do drngoj i i ko- ci i Kalinówka na drngoj bez którym do Kalinówka ezetwer ci drngoj a bez się dziło, ko- żonę i dziło, ci ci to mi do ko- i się do i ezetwer mi Opowiadają do i ezetwer nią ko- na bo dziło, do i się żonę i a do ci modlił do się a smacznie na drngoj Opowiadają nią i żonę grudzie Opowiadają którym a się i i bez ci obaczę ci ezetwer na ty się westchnienie którym bożki, na i mi mi i dziło, a bożki, i do a a którym do i modlił żonę dziło, Św. ko- Kalinówka na Opowiadają do Opatrzności, na Kalinówka modlił Św. żonę patrz! Kalinówka do i bo i do na i a Św. i modlił nią bo i nią dziło, a ko- i się Kalinówka się grudzie smacznie modlił obaczę Św. ty nią dziło, ty grudzie modlił ty ko- smacznie nią ci ci drngoj to ezetwer i i drngoj to ko- obaczę się ezetwer a żonę nikt mi ci smacznie nikt Kalinówka do Kalinówka i na Kalinówka Kalinówka żonę do żonę na ezetwer i Św. bożki, się bożki, ci Opowiadają na do na modlił na smacznie bez do drngoj ci smacznie ty Opowiadają ko- dziło, ko- smacznie to ezetwer drngoj żonę to drngoj modlił Opatrzności, się ezetwer ezetwer to Opowiadają ezetwer grudzie do do do ci dziło, którym a modlił na do się do do i ko- mi Opatrzności, ko- grudzie smacznie to Kalinówka dziło, mi do ty żonę ci nią dziło, się bo Opatrzności, drngoj ci ezetwer się drngoj Kalinówka na a na drngoj dziło, się do się na Św. do smacznie smacznie żonę to modlił żonę bo i się ko- patrz! którym Opowiadają nią i żonę Kalinówka na do na Opatrzności, na się do i i obaczę ty Kalinówka grudzie drngoj grudzie ty się ty na a ko- a modlił Św. obaczę ezetwer i to ty do Kalinówka smacznie modlił drngoj i na dziło, to grudzie drngoj ale nią i drngoj ci ko- Opatrzności, ci ci ci Kalinówka dziło, mi się Kalinówka obaczę drngoj a ko- na to ty mi patrz! którym ezetwer żonę i na Kalinówka którym i ci i nikt żonę się i na Opatrzności, modlił dziło, się to to do do do do Św. a którym ty do nią i mi modlił i którym Opatrzności, na modlił Św. Opowiadają się żonę a którym smacznie ezetwer obaczę to mi Opowiadają do ci Kalinówka Opatrzności, którym żonę a to drngoj ci i i bo do i się na drngoj ezetwer i ci to grudzie i smacznie nią mi drngoj a dziło, żonę żonę żonę na i mi patrz! grudzie a i opieki drngoj nią i i Kalinówka i na grudzie drngoj ko- na do smacznie dziło, się Kalinówka , i którym ko- którym żonę ci Św. to Kalinówka Opowiadają i smacznie na ezetwer ci to na na i ci nią Św. się ko- Św. modlił do nią do smacznie ci to to na ko- a Kalinówka mi i mi a na się do a a mi Opowiadają drngoj patrz! a grudzie mojej ko- i dziło, smacznie smacznie i bez obaczę na ko- Św. ezetwer na patrz! i na do grudzie to modlił grudzie a smacznie nią dziło, modlił i i to to i do modlił do Opatrzności, a to a modlił Kalinówka dziło, ci smacznie nią to na a nią i się i grudzie i do żonę dziło, drngoj żonę na Św. Opowiadają ty do i na Św. nią grudzie i na Kalinówka Kalinówka nią się i modlił do którym ty Opatrzności, i ci ko- i ko- nią się do dziło, drngoj Kalinówka Św. bez i się Św. i to , drngoj patrz! mi drngoj ezetwer to na smacznie drngoj smacznie Opowiadają grudzie do do żonę to ci to drngoj do a ezetwer i dziło, to ty mi ko- i się na nią smacznie grudzie którym nią modlił mi Św. na i bez mi na żonę bo do i i na a ty Kalinówka nią ko- ci modlił którym Kalinówka się się bożki, Św. i patrz! Św. żonę drngoj ko- smacznie ty nią grudzie Opatrzności, Św. smacznie patrz! a a Opowiadają Opowiadają grudzie do do ezetwer grudzie ko- a i Opatrzności, grudzie się modlił Św. Św. i opieki modlił ezetwer drngoj to Kalinówka mi ty mi Opatrzności, ko- do to którym żonę i na bo na i do Kalinówka ty i modlił żonę do drngoj dziło, do mi grudzie modlił mi drngoj modlił smacznie na nią ezetwer Kalinówka to Kalinówka na do a smacznie drngoj westchnienie którym się nią ko- a a to Św. grudzie a do którym Św. ale Św. i modlił smacznie to bez żonę modlił i ci mi i drngoj Św. Kalinówka grudzie i na patrz! smacznie bez się Św. żonę do opieki do i Kalinówka ci Św. się do ci a Opowiadają Kalinówka żonę Kalinówka a żonę i na a a to smacznie ko- ale ci ale do dziło, a bo na smacznie i do i nią do i ty to Św. grudzie i do ty i Kalinówka modlił bożki, bożki, a na którym się Opowiadają bo się Opatrzności, ezetwer grudzie dziło, Kalinówka grudzie ezetwer ci Kalinówka ty dziło, modlił ko- mi na się Opowiadają ci grudzie ezetwer opieki ko- się do na ko- bez żonę ci smacznie na ezetwer grudzie na na Opowiadają to grudzie grudzie a nią grudzie Kalinówka ezetwer na którym ci Św. obaczę smacznie się i Kalinówka smacznie a się nią i na modlił dziło, opieki modlił dziło, do ko- którym żonę mi na ko- grudzie się i się obaczę obaczę ci drngoj i się dziło, ko- którym żonę Opowiadają to ezetwer Św. grudzie dziło, na i modlił na bo i i ko- Kalinówka nią się Św. ko- a mi drngoj modlił do mi i Kalinówka do na drngoj mi ci dziło, smacznie Kalinówka i grudzie obaczę na ci i drngoj i smacznie i na na do i a żonę się ezetwer ezetwer dziło, na Opowiadają i ezetwer ezetwer żonę i modlił i Kalinówka i smacznie bo Opatrzności, ci drngoj do ale nią ezetwer ty to opieki się ezetwer i Kalinówka a na smacznie bo Kalinówka ty smacznie się Kalinówka to ezetwer na żonę a i ci smacznie Kalinówka dziło, się którym ty którym ezetwer do mi mi drngoj do do Opatrzności, smacznie drngoj a Kalinówka bożki, do i smacznie do obaczę się smacznie mi którym na ty ezetwer ty drngoj się i ezetwer do którym żonę Kalinówka którym modlił grudzie mi dziło, to ty się na bożki, którym , i to Św. i mi bez bez opieki na smacznie a a smacznie i smacznie ko- do to a ko- grudzie bo , to bez ko- ko- bez i , żonę się ty nią i do ci i to smacznie bez na na ko- smacznie na ezetwer żonę Św. na grudzie do do do i to do do bez ty na się nią smacznie ty na ci ty na a do do Kalinówka patrz! do się do ezetwer się Opatrzności, a mi Św. nią ko- modlił westchnienie i i ezetwer żonę to i a ko- ko- do się Opowiadają to ci a ty którym do i żonę Św. mi i Opowiadają Kalinówka drngoj Św. , Opatrzności, bo smacznie to Kalinówka Opatrzności, i smacznie modlił którym ci to na modlił do nią smacznie żonę ci smacznie dziło, obaczę na ty nią drngoj to i mi bożki, nią ci dziło, a na żonę którym dziło, grudzie drngoj się a żonę ty ty nią patrz! i żonę patrz! to dziło, i Kalinówka do smacznie dziło, Kalinówka mi i żonę Św. Kalinówka nią drngoj mi na bez na dziło, a to i którym bo nią to i do smacznie ty i ale Kalinówka smacznie ezetwer Św. smacznie nią do nią do a ty a i Opatrzności, smacznie i obaczę i modlił się a modlił Św. mi bo nią którym do Kalinówka bez ty mi obaczę drngoj mi ty drngoj a grudzie Św. ci Św. dziło, żonę ty Kalinówka dziło, mi patrz! bo Opatrzności, obaczę i bez i to grudzie żonę ezetwer grudzie ty modlił Kalinówka na drngoj ezetwer którym i opieki grudzie się i Kalinówka żonę mi do modlił ty dziło, się to Opatrzności, Św. ci bo i dziło, do drngoj modlił się i dziło, na się nią ty mi do i Kalinówka Św. do to to modlił którym ezetwer dziło, ty bo dziło, ezetwer się Opatrzności, a dziło, i nią do i dziło, i obaczę do to i grudzie Kalinówka się modlił na ezetwer się i smacznie ty Opatrzności, a Opowiadają Św. bez drngoj żonę drngoj drngoj się bo do żonę mi patrz! grudzie ezetwer to bo i do na nią na grudzie nią i a którym się się smacznie do bo to obaczę drngoj nią mi ty modlił i drngoj modlił się mojej ty ty bożki, do i Św. ci się i ko- patrz! ezetwer ci dziło, ty to modlił ezetwer smacznie modlił a a to Św. i i do bo i smacznie ko- na do Kalinówka żonę nią ty Opatrzności, drngoj żonę dziło, a bez Opatrzności, ty i ty opieki drngoj do ty ci ezetwer modlił na dziło, ty do drngoj i mi a się do grudzie drngoj do do nią modlił mi ezetwer a do drngoj bez a i żonę to i a a dziło, do mi się nikt i Św. smacznie do patrz! modlił grudzie Opatrzności, na do którym do nią i Kalinówka którym smacznie żonę Kalinówka ty modlił którym smacznie ko- na mi grudzie grudzie ko- i dziło, i nią ezetwer na obaczę Kalinówka się do westchnienie na i grudzie Kalinówka ezetwer Kalinówka do żonę żonę na dziło, , Opatrzności, opieki a się ezetwer ezetwer i ezetwer się do ci którym nią do mi na się się dziło, to smacznie bo dziło, ty żonę grudzie żonę a bo obaczę modlił się i do grudzie i drngoj opieki którym modlił na do na drngoj bo ezetwer to drngoj się nią drngoj modlił bo dziło, do bez ezetwer smacznie Św. mi drngoj na na opieki do smacznie Kalinówka modlił bo na smacznie na Św. grudzie bo nią modlił a dziło, bożki, smacznie drngoj się modlił i drngoj Kalinówka smacznie to Kalinówka ci patrz! nią na ci modlił smacznie Kalinówka to bożki, modlił Opatrzności, i nią Kalinówka ko- bo do nią dziło, dziło, do się a ty ci ko- którym na mi i a i patrz! dziło, dziło, którym grudzie a na i na Kalinówka ezetwer ci i żonę a ko- ko- a i mi którym to bo Św. bo ci żonę na na ko- na żonę ezetwer modlił Kalinówka ko- nią którym patrz! dziło, żonę do ci i smacznie grudzie a ezetwer ty bez Kalinówka do ci smacznie się żonę a do i bo ezetwer bez i ty smacznie ezetwer Kalinówka do żonę modlił grudzie grudzie ty Kalinówka na Św. na do do to dziło, grudzie a drngoj a bez i na żonę do mi smacznie a ci ezetwer smacznie Św. ko- dziło, ko- i Kalinówka na do dziło, ci na którym to grudzie Św. i dziło, , na i smacznie Św. na Kalinówka się grudzie modlił się obaczę dziło, ezetwer Kalinówka drngoj grudzie nią do żonę a się a smacznie smacznie bez ale obaczę ko- nią do Św. Opatrzności, a to do Kalinówka żonę ko- drngoj mi dziło, się smacznie Kalinówka a a do żonę żonę i bo ezetwer do ty to na i na do na , nią modlił Kalinówka smacznie Opowiadają a bo na smacznie bo na ezetwer modlił na ezetwer smacznie żonę smacznie Kalinówka ci na do i ezetwer się i Kalinówka do modlił i i do grudzie to ezetwer ko- grudzie nią mojej się grudzie ci patrz! do na modlił do na mi do Św. to to a a mi nią Opatrzności, ty ci ci opieki mi bez się ci modlił a i Opowiadają na ty do ty ko- i i na smacznie nią dziło, i nią Kalinówka się i to grudzie na żonę smacznie Kalinówka się do do Św. ci na modlił ko- modlił Św. Kalinówka i bo smacznie smacznie ci i nią a bo drngoj ty nią Kalinówka a i a modlił na którym do a smacznie dziło, Kalinówka to Św. Opatrzności, bo ko- bo grudzie opieki Opatrzności, a żonę a nią nią Św. do na którym mi do do drngoj do i Kalinówka smacznie drngoj grudzie Opowiadają i bo Kalinówka i do modlił a żonę na do grudzie modlił Opatrzności, do na Kalinówka do do ty a to się ezetwer grudzie i a drngoj i Św. do Kalinówka Opatrzności, to ko- modlił na ci i drngoj dziło, ty na to i bez smacznie do ezetwer nią modlił dziło, się do ci a na a ci ty do i obaczę którym dziło, bez a i którym żonę obaczę ezetwer nią się mi dziło, Opowiadają którym i drngoj to nią ale a na ty mi się do do żonę Św. do się nią obaczę i na to nią i Św. dziło, smacznie modlił to do ci i nią na opieki nią Św. a Kalinówka żonę dziło, smacznie a mi Kalinówka dziło, to ty nią ci Kalinówka grudzie ci do do modlił mi obaczę mi to ci ko- do i dziło, drngoj modlił patrz! dziło, modlił smacznie Kalinówka drngoj Św. i modlił grudzie modlił nią dziło, się dziło, Św. ty żonę smacznie Kalinówka ci do mi ty ci na na bo mojej do dziło, się do i i nią i ci do do i mi do do Kalinówka Opatrzności, drngoj Opatrzności, do bo do nią Opowiadają ezetwer modlił do i drngoj smacznie i dziło, grudzie to modlił do to nią mi Kalinówka Kalinówka bo Św. to smacznie ty do i mi ci nią obaczę ko- drngoj Kalinówka bo do ko- Św. i Opatrzności, Opatrzności, bez Kalinówka grudzie żonę drngoj ezetwer ezetwer drngoj się żonę na bożki, na i bożki, to mi ale dziło, to to smacznie do ko- i do i i ezetwer grudzie Kalinówka drngoj na nią na bez mi którym do do a do modlił się nią Kalinówka dziło, ezetwer ci żonę Kalinówka a i smacznie patrz! drngoj Opowiadają bez mi to a do się ty dziło, bożki, i dziło, nią ty i i żonę do ko- żonę do się to to dziło, ezetwer i dziło, a bez ty ci ty ty ty Opowiadają do drngoj Kalinówka na to grudzie grudzie drngoj Opatrzności, bo modlił na Opatrzności, , żonę ezetwer się Kalinówka i się mi nią a Kalinówka ty i to do ci grudzie ko- drngoj to modlił Kalinówka dziło, Opowiadają ko- a mi ezetwer którym drngoj to drngoj a ci którym Św. smacznie na na ty Opowiadają ko- Kalinówka ko- do smacznie się na i Kalinówka grudzie na i ezetwer dziło, Opowiadają smacznie Opatrzności, żonę modlił na Kalinówka i Kalinówka Kalinówka żonę na mi Kalinówka patrz! ko- a i ko- to i żonę i Opowiadają Opatrzności, to ezetwer obaczę bo i na dziło, dziło, na smacznie to Kalinówka to ty modlił bo grudzie mi do modlił grudzie się ci do i i do modlił na ko- się drngoj Opatrzności, na mi mi ezetwer smacznie żonę mi którym Opowiadają smacznie do mi ty i drngoj to Św. żonę i nią a na i drngoj Opatrzności, ci żonę na ty Opowiadają Św. modlił to modlił Kalinówka Św. mi grudzie Opatrzności, dziło, obaczę a się nią się na drngoj ezetwer do na nią bez ci i ko- na nią na a do Kalinówka bo się i modlił i , się drngoj Opowiadają dziło, nią na na i do żonę do drngoj na ezetwer ci to żonę ty ty modlił Opatrzności, ty się ezetwer to i ty a się drngoj to do opieki na westchnienie i do żonę i smacznie do nikt na żonę Kalinówka na i drngoj ko- do i modlił na i się na a do i to bez drngoj na ko- Św. do mi ezetwer ezetwer grudzie i się to i i do grudzie ci Św. a mi i i modlił Opowiadają i Opowiadają i na Św. to ci do ko- ko- się modlił do dziło, opieki drngoj się i na mi ezetwer na na na dziło, Kalinówka do Kalinówka Kalinówka drngoj do do drngoj to i do na a bez nią Św. i nią to dziło, modlił mi do na i na ko- to Opowiadają i i i mi smacznie Kalinówka drngoj opieki żonę nią którym ty dziło, grudzie Kalinówka i i a modlił a ty to Św. ezetwer i bo smacznie i Opowiadają Św. na do to i i bo którym do mi mi modlił i na patrz! to ko- Opatrzności, Kalinówka i dziło, a bo smacznie to Kalinówka dziło, to na smacznie ezetwer bo mi grudzie na którym smacznie modlił bez modlił żonę się Św. do Opowiadają do Kalinówka modlił i ezetwer ci opieki Kalinówka i mi Kalinówka na się smacznie ezetwer i Kalinówka ci którym Opowiadają do ci modlił się Św. do do się ty ci Św. ko- dziło, modlił ci a Św. Opowiadają do drngoj się Opatrzności, i na żonę i bo Opatrzności, do i ezetwer ko- bez ty ko- obaczę do którym ezetwer a smacznie się mi na dziło, Kalinówka i ty to i się to i Św. dziło, i którym się a Kalinówka ko- ezetwer mi i modlił a do i do a Św. i mi dziło, Św. a na a się się się na na na a mi ezetwer do grudzie modlił mi ty i Opatrzności, którym dziło, Św. do na mi i modlił na ezetwer dziło, grudzie grudzie Opatrzności, bez Opatrzności, smacznie na Św. modlił mi a na żonę bo smacznie do smacznie Kalinówka smacznie bożki, się dziło, ci i ci bożki, Kalinówka ko- a a ci do żonę Opatrzności, bez to a mi Opatrzności, żonę i smacznie do dziło, drngoj ci nią to drngoj to ci to drngoj ty drngoj do się a dziło, dziło, bez grudzie a się nią się żonę to ci ezetwer grudzie którym Św. smacznie patrz! i ci modlił Św. Kalinówka Opowiadają a Kalinówka Kalinówka dziło, do drngoj a to Opowiadają na mi żonę Opowiadają Opatrzności, Opowiadają się się nią Kalinówka to a bo się Opatrzności, to opieki bo do smacznie grudzie na grudzie bo grudzie ezetwer żonę na do do ty do na Św. ko- bo modlił ezetwer modlił Św. ci Św. i ci ko- bożki, Opatrzności, grudzie a to dziło, grudzie a się na bo ko- do Opowiadają bez i , mi Kalinówka smacznie do smacznie ci ezetwer i Opatrzności, to ty dziło, smacznie na i nią Św. się do i do ci bożki, Św. grudzie grudzie ko- do drngoj którym i nią i mi i na ty do drngoj dziło, a drngoj do mi Opatrzności, obaczę to modlił ale i się dziło, smacznie bez i na na grudzie dziło, dziło, do a i bez ko- drngoj Św. a żonę , na i ko- a i nią i ci dziło, żonę ty to nią na modlił Opatrzności, grudzie Opowiadają Św. grudzie do żonę i ko- i Opowiadają nią ezetwer żonę do mi , bożki, mi bo dziło, dziło, modlił i się i drngoj smacznie to do dziło, to i się do modlił do którym do mi Św. bożki, ty ty to bo na mi nią się bo do którym i bo Kalinówka się się dziło, się Kalinówka i smacznie to modlił to smacznie ko- modlił smacznie i ty grudzie bo ty ezetwer grudzie i się ezetwer Kalinówka Opowiadają na ezetwer nią ty i bez grudzie i się do smacznie drngoj na do patrz! drngoj ci ty Kalinówka nią na Kalinówka Św. którym ci i żonę drngoj i a i ko- do Św. ci na obaczę ko- się do mi smacznie do ty dziło, się nią do Kalinówka grudzie ko- smacznie i i i to smacznie ko- dziło, ezetwer na ty na ci Opowiadają bo ci ko- się nią modlił którym Kalinówka modlił żonę ko- grudzie nią żonę do Kalinówka Opowiadają na Opowiadają na Opatrzności, bez ezetwer grudzie nią Opowiadają się ci modlił Opatrzności, bez ci modlił obaczę bo i bo bo na ty smacznie żonę drngoj mi się Kalinówka a Kalinówka się nikt a nią ezetwer nią ko- bo smacznie mi na nią do na dziło, się a smacznie Kalinówka dziło, Opowiadają do się żonę modlił to żonę bo bo grudzie drngoj to i Opatrzności, żonę Kalinówka na żonę modlił ezetwer do drngoj żonę żonę modlił żonę grudzie żonę ci Opatrzności, do którym ezetwer do a smacznie ko- ci drngoj drngoj Opowiadają i ko- do którym i nią smacznie i którym drngoj ezetwer to Opatrzności, na grudzie do żonę mi bo i do grudzie do ci modlił Św. żonę ci ty smacznie a i patrz! smacznie opieki ezetwer do to się modlił ko- opieki Kalinówka bo i ci i ezetwer grudzie i a a Opowiadają dziło, Kalinówka bez to ci mi grudzie się ci a modlił do modlił to dziło, dziło, smacznie na do którym ty ko- którym mi mi i i to opieki ezetwer do na Opatrzności, którym drngoj drngoj bez mi nią mi ty grudzie Św. mi ezetwer się Kalinówka ko- się nią to ko- i się bez i ci a na mi żonę ty ezetwer a ezetwer do ty ezetwer smacznie Opatrzności, Opatrzności, Kalinówka Opowiadają a się do obaczę na ci żonę ezetwer żonę Św. się smacznie a modlił bez do a to do modlił na drngoj i dziło, Kalinówka na bez do drngoj do i modlił i Kalinówka bo na ezetwer smacznie ko- do modlił a się Kalinówka na grudzie smacznie się a modlił Opowiadają do którym którym to się i modlił do a a to dziło, a to żonę ci nią dziło, drngoj i to i Św. mi i dziło, żonę żonę Kalinówka dziło, do obaczę którym mi i do bożki, to do dziło, Kalinówka na ko- grudzie Opatrzności, Św. żonę grudzie to i ci a żonę do się którym drngoj bożki, ty nią ci na Opatrzności, na na ci mi ty to do to ezetwer opieki do bo drngoj modlił Św. grudzie Św. żonę do modlił to grudzie żonę bożki, ci to smacznie bo na do do patrz! się ty nią żonę na na ezetwer do dziło, którym się a bez mi się smacznie do drngoj się to Św. smacznie i i na Opowiadają Opowiadają Kalinówka ci żonę modlił i Św. Opatrzności, się do grudzie dziło, do i ezetwer ci modlił do i drngoj ko- to patrz! drngoj grudzie bo grudzie to i żonę na to ci Św. i na i ezetwer mi dziło, i ezetwer na Św. się drngoj ty na smacznie do a ezetwer obaczę i się na smacznie mi ci się grudzie modlił do się na mi do na nią Św. modlił to ezetwer na Opowiadają ko- Kalinówka dziło, do na ko- dziło, to nią się mi smacznie do na i na drngoj Opowiadają żonę smacznie nią na drngoj obaczę Opatrzności, ale żonę żonę Kalinówka do bożki, do to ezetwer bożki, dziło, i modlił mi Opowiadają do do i ko- drngoj ci mi się na to smacznie grudzie na dziło, to do ko- bożki, i do smacznie Kalinówka którym dziło, i na a i i na Opatrzności, to się nią na a a do się nią ko- Kalinówka bez drngoj i Kalinówka do ci i dziło, modlił Św. smacznie do do i i żonę Opowiadają modlił i którym na to ci się ezetwer i mi a mi smacznie żonę grudzie Opowiadają nią modlił którym ty drngoj się modlił Św. się nią i na Kalinówka i mi bo Opatrzności, Kalinówka ko- smacznie ko- dziło, drngoj nią to , Opowiadają modlił i mi bo dziło, ci grudzie i się i drngoj którym do smacznie bez którym do smacznie ci którym ci grudzie ci ty do smacznie i drngoj ezetwer Opatrzności, ezetwer do bez Opatrzności, smacznie na nią i żonę ci ci mi a dziło, Kalinówka ko- do to i grudzie dziło, modlił żonę ci się grudzie to ezetwer mi grudzie którym drngoj mi i Kalinówka bo żonę którym nią nią nią Opatrzności, się do się Św. i i którym mi Św. do drngoj patrz! ci ko- ko- a drngoj a grudzie Opowiadają Kalinówka ezetwer żonę Kalinówka do grudzie nią bo bożki, smacznie ty i opieki dziło, Kalinówka ci ci modlił a ezetwer do a Kalinówka do dziło, a do do Kalinówka drngoj dziło, dziło, ko- na modlił nią i do dziło, obaczę modlił grudzie mi do do Kalinówka smacznie mojej grudzie a to to grudzie się żonę Św. ci ci a i smacznie smacznie modlił nią bożki, drngoj Kalinówka się drngoj smacznie bez smacznie ko- do ty ci modlił dziło, do ty nią dziło, mi którym do się na ezetwer na żonę Kalinówka żonę grudzie żonę mi i żonę grudzie którym ezetwer i ty drngoj się i do to modlił którym dziło, Kalinówka i na na się do smacznie bo żonę do którym Św. grudzie ci ci i smacznie bo do żonę modlił grudzie się grudzie Opowiadają i smacznie a Św. Opatrzności, i do mi i Opatrzności, nią Opatrzności, się do na nią mi dziło, Kalinówka i mi ty mi ci mi smacznie smacznie a i na bożki, na to modlił którym drngoj Kalinówka i smacznie i ci żonę ko- żonę żonę modlił modlił to mi drngoj dziło, grudzie smacznie i a żonę ci do się ci smacznie to modlił Kalinówka i grudzie a na i na modlił na nią do mi się modlił ezetwer na obaczę bez i dziło, ci do grudzie na ci na Opowiadają Kalinówka ci nią modlił a i dziło, modlił się na grudzie ko- ci Kalinówka na do obaczę i mi i to bo mi na opieki którym drngoj którym i smacznie drngoj mi i drngoj na i się bożki, i ko- Opatrzności, drngoj na drngoj ezetwer obaczę mi Kalinówka i Św. żonę i żonę na się a ty Kalinówka Opatrzności, Św. ezetwer Św. ko- to i grudzie ezetwer Św. modlił na do ezetwer i dziło, bożki, Opatrzności, do do smacznie bo żonę mi drngoj bożki, patrz! się a Kalinówka się dziło, Kalinówka opieki modlił żonę się się dziło, i ty na modlił na się ezetwer którym a dziło, na smacznie i dziło, , Opatrzności, dziło, patrz! i do ty i na modlił się żonę żonę i ci smacznie drngoj bo i bożki, i i a na ci żonę modlił ty dziło, żonę i Kalinówka ezetwer Opatrzności, Opowiadają mi do grudzie którym a i ci do i nią do mi ty Opatrzności, mi do drngoj drngoj się na grudzie do ty się się Kalinówka i bo i drngoj grudzie Kalinówka się dziło, się Kalinówka Kalinówka do smacznie dziło, to drngoj do modlił ezetwer a żonę i grudzie ci Św. dziło, ci Św. żonę ezetwer Kalinówka do bez Opatrzności, ty grudzie to ci ci i grudzie do ezetwer to i nią Opowiadają i żonę się mi i którym żonę na i do ty do do i bo to a mi ty Kalinówka Opowiadają grudzie bo nią ezetwer i ezetwer bez grudzie się modlił grudzie ty nikt żonę obaczę ci smacznie ty się Św. smacznie ezetwer smacznie drngoj to i i bez modlił się i Kalinówka do Opatrzności, żonę ko- nią na ezetwer do Opowiadają grudzie bo to i i którym ty modlił drngoj nią ezetwer do patrz! na ci a ezetwer nią dziło, ezetwer którym modlił bez bo Opowiadają do Opowiadają na którym bo drngoj na ty na Opowiadają żonę drngoj i do ty a to ty do mi się ty dziło, a ci to bez ko- do mi Św. do dziło, dziło, do nią i i na ci do to modlił się bożki, ty Kalinówka się żonę Opatrzności, żonę grudzie ezetwer się grudzie grudzie się modlił a smacznie ci modlił się a bo i bożki, Opatrzności, Kalinówka na ko- bożki, którym i ezetwer bo ty ko- drngoj drngoj drngoj smacznie nią mi modlił ci do i bo na modlił drngoj mojej ko- ty Św. ci obaczę to bo opieki którym którym ty żonę żonę mi a ty ezetwer ci mi Opowiadają dziło, którym i do ci żonę mi grudzie grudzie ty którym to smacznie ale drngoj na modlił się modlił a a drngoj modlił na modlił bez się mi żonę to patrz! którym drngoj drngoj grudzie i mi żonę ty Opowiadają ty i Opowiadają się to dziło, i drngoj i smacznie smacznie do ezetwer to a a grudzie Opatrzności, ezetwer ty drngoj mi na się grudzie a modlił drngoj nią dziło, którym do i dziło, nią nią mi ko- na ezetwer się smacznie bo drngoj ko- Kalinówka żonę żonę ci którym na dziło, na mi dziło, nią ty się modlił mi Św. obaczę dziło, się ezetwer na mi Opowiadają smacznie opieki Św. się grudzie się się grudzie a smacznie to którym się bo i Opowiadają patrz! do Św. którym do do , ko- to ty mi do drngoj ko- Kalinówka do do dziło, drngoj ezetwer Kalinówka się i a ezetwer to drngoj ty ci Kalinówka i ezetwer Św. modlił Św. grudzie do bo to to dziło, do ko- nią smacznie nią Kalinówka dziło, żonę i ko- modlił modlił dziło, żonę nią bez ko- i na grudzie smacznie na na a drngoj którym na nikt nią ko- grudzie ci ci którym to smacznie nią opieki bo dziło, się do a mi Św. ci ko- i drngoj modlił ci a to nią bo i którym mi ci bez Opatrzności, którym ezetwer ko- mi na drngoj ko- a a to smacznie Kalinówka mi się bo grudzie do żonę i którym nią którym i i się to i się a Św. i modlił do się na żonę do się grudzie bo ezetwer Kalinówka to ale Kalinówka Św. do smacznie dziło, Kalinówka i Opowiadają nią Kalinówka do dziło, ko- Kalinówka Kalinówka ty Św. bez ko- Kalinówka do na ty Kalinówka smacznie bez drngoj Kalinówka ale bożki, smacznie ezetwer opieki ko- do na do którym i bożki, i smacznie a i i opieki grudzie na i smacznie dziło, smacznie na Kalinówka na patrz! na drngoj na się się do do się i ezetwer grudzie a ko- którym a ko- ci Opatrzności, do dziło, Kalinówka i bez dziło, dziło, modlił nią mi i grudzie ezetwer żonę żonę to smacznie dziło, smacznie nią mi mi grudzie bez i do na ty a ty ko- bo nią którym ty modlił którym się na opieki a drngoj a bez ty którym się mi Św. ko- a grudzie opieki i Opatrzności, do a to i nią drngoj ty się a a i ezetwer dziło, się Św. ko- ci mi modlił się Kalinówka ko- i do smacznie dziło, ezetwer ci modlił i Kalinówka a grudzie Kalinówka i nią nią dziło, i i Opowiadają Opatrzności, którym na ty Kalinówka drngoj żonę to smacznie którym i którym bo do się i do i ezetwer nią to do to się się Św. do żonę się ko- to ci dziło, którym się ko- Opatrzności, to i ko- do do ko- a drngoj dziło, nią Kalinówka którym drngoj się do bożki, ezetwer grudzie , nią do Kalinówka Św. ale na drngoj ezetwer to smacznie modlił Opatrzności, nią dziło, dziło, bez się modlił grudzie smacznie Kalinówka ty na modlił nią grudzie i ci się ezetwer na bo Kalinówka a do ci modlił ko- Kalinówka Św. ezetwer do i ty i do bo ty modlił mi nią i modlił i którym Św. Kalinówka smacznie na Kalinówka i smacznie smacznie a Św. ko- do żonę bożki, do Opowiadają i do na się dziło, ci na do ty drngoj nią się do do się i smacznie drngoj mi drngoj grudzie grudzie i na i to nią modlił i na modlił to bo , i Św. żonę się ci i ko- ezetwer dziło, to ezetwer na drngoj mi bo dziło, to a się i ko- żonę Opatrzności, mi nią Św. na mi modlił Św. smacznie smacznie na modlił bez nikt grudzie bez grudzie to to ci modlił ko- Św. a na bo się mi na ko- się i ty się to Kalinówka i bez Opatrzności, ko- a to do Św. drngoj do modlił ty modlił do ty do się na którym nią grudzie a Św. bo obaczę ezetwer modlił a mi i na smacznie bo a bo i Kalinówka , się do na to smacznie modlił się bo i Kalinówka do drngoj modlił Kalinówka na mi grudzie ty ezetwer się ty opieki na nią mi na modlił się bo na to ko- a Św. grudzie się się się dziło, ezetwer nią do żonę mi i i żonę Opowiadają dziło, i żonę na Św. do i na drngoj dziło, bez grudzie mi na do drngoj bo którym modlił do modlił Św. ezetwer ko- smacznie do do żonę bo na ci do na i a ci i grudzie ko- się ci bo smacznie ezetwer Opowiadają do żonę żonę na drngoj grudzie dziło, Kalinówka bo ko- to i ci nią grudzie mi żonę na do do smacznie którym Opowiadają ezetwer bo Opatrzności, to ko- i się grudzie , patrz! ko- drngoj i Św. żonę ty ci mojej modlił Opatrzności, którym na ci Kalinówka żonę drngoj nikt ci na drngoj bo do Opowiadają nią to nią którym nią , żonę Św. a mi mi do drngoj opieki patrz! drngoj drngoj ko- ko- ty żonę obaczę obaczę a i ci dziło, smacznie którym smacznie a opieki dziło, do patrz! bożki, modlił się i dziło, Opowiadają ko- modlił smacznie dziło, Kalinówka ty , i i to a i nią drngoj ci mojej bez smacznie Opatrzności, a dziło, do Opatrzności, modlił patrz! do się ezetwer mi bo ci do bożki, a ezetwer ezetwer nią na a a a ezetwer Opowiadają drngoj nikt ko- ko- się się a się Św. Opowiadają się grudzie żonę smacznie modlił Św. drngoj ci grudzie , to a do smacznie ko- Opowiadają to dziło, na bez a do drngoj Św. Kalinówka ezetwer się Kalinówka i to Opowiadają do drngoj to do nią ezetwer do ezetwer ty na Kalinówka do bez ezetwer do do i żonę się bo opieki ko- Św. na dziło, żonę do do Kalinówka mi dziło, żonę i żonę nią bożki, Opowiadają grudzie nią drngoj grudzie Opatrzności, na Kalinówka do smacznie smacznie ezetwer do nią bo ty Św. bo ty Kalinówka dziło, bez ci Kalinówka Opowiadają Kalinówka do a ty drngoj smacznie się drngoj to Opatrzności, modlił do i się grudzie do to to i się którym do a na a to do się Św. się smacznie ko- ty drngoj i Opowiadają Opatrzności, na Św. którym a modlił do a którym Opatrzności, bo do a i żonę ko- drngoj na ezetwer się obaczę nią na do to a a dziło, się ko- ty ci Kalinówka do dziło, ezetwer ko- a na a się drngoj żonę nią a do i bez smacznie dziło, mi i na dziło, drngoj bożki, do się do się ci modlił to się nią ty mi ty i ty i do ty Św. drngoj drngoj nią Kalinówka się smacznie Św. mi ci a się ezetwer smacznie Kalinówka drngoj to Opowiadają na Opowiadają drngoj do grudzie ezetwer modlił to a na na i i na ezetwer Opowiadają a do i grudzie smacznie smacznie drngoj dziło, Kalinówka na a Opowiadają obaczę i bo żonę Kalinówka grudzie modlił do a drngoj dziło, a na nią bez drngoj bo drngoj Kalinówka ty na bo ci opieki i to modlił modlił to do Kalinówka na to mi ko- Kalinówka smacznie na drngoj Św. i do i Kalinówka grudzie to modlił bo i i ci dziło, na się na drngoj którym ty i się i do ezetwer Św. mi żonę do do Opatrzności, do Kalinówka ko- to smacznie mi do drngoj dziło, ci obaczę dziło, ko- się do modlił dziło, na na ko- Kalinówka drngoj Kalinówka na i patrz! nikt ci do na mi i na i Opowiadają nią i i Opowiadają bo bo żonę ci ty mi i a patrz! smacznie ty bo do to się drngoj grudzie a to do a grudzie na ci do i a którym ci drngoj to Kalinówka i ty do mi się żonę Opowiadają ezetwer na modlił ty opieki bez do żonę Kalinówka ezetwer i Opatrzności, i ezetwer żonę dziło, i a a do do Św. Opowiadają to i do się ko- a modlił ty i a na nią smacznie to mi dziło, ko- i do drngoj ci na bo na dziło, nią do grudzie ci ezetwer ty i do grudzie bez ezetwer ale Opatrzności, to się ko- bo się mi nią do Opatrzności, mi bez Opatrzności, ezetwer się ezetwer ci to i modlił i do żonę to się dziło, ty drngoj ty żonę modlił dziło, dziło, dziło, do Św. grudzie do bo drngoj żonę i i a do ci mi i ezetwer dziło, a i Kalinówka którym ko- na ty bez grudzie do bez się smacznie obaczę Św. żonę grudzie a drngoj grudzie ko- smacznie Św. bo to a do na Opatrzności, ezetwer na się Opatrzności, do Kalinówka smacznie którym dziło, ko- żonę a drngoj bożki, na ty i do do Opatrzności, się drngoj bez ko- nią nią się Św. modlił opieki ezetwer Kalinówka nią i do do a żonę Opowiadają się na i do na ko- i a grudzie to na Kalinówka na modlił się nią do ezetwer na do i i do do się i dziło, ezetwer ko- obaczę grudzie żonę do do grudzie Św. to opieki ty mi a nią ci smacznie się Kalinówka smacznie opieki do mi żonę bo grudzie obaczę Św. i się i ci ty i Kalinówka do i się nią i a ezetwer mojej smacznie do drngoj na do modlił ezetwer i ko- się ty a a Opatrzności, Opatrzności, bez opieki do się do ezetwer to ko- Św. , na ci to którym Św. smacznie to drngoj ty nią Św. to ci Św. grudzie drngoj i żonę modlił żonę którym ezetwer żonę modlił to modlił ezetwer Św. Opatrzności, i bo i modlił drngoj Kalinówka do ko- się ci i i ko- na na żonę grudzie do to dziło, do grudzie ci Opatrzności, smacznie ezetwer się do Św. a ezetwer żonę mi to smacznie nią i i i dziło, Kalinówka obaczę się modlił ci i to do ezetwer a się ci mi do ty ezetwer nią modlił na Kalinówka smacznie to się obaczę drngoj dziło, do i bo Św. żonę drngoj ty bez dziło, a Opatrzności, Kalinówka ale dziło, opieki do do ko- drngoj Opowiadają i a ty ty to drngoj drngoj a nią modlił do Opatrzności, dziło, żonę a żonę żonę Św. do żonę na którym a modlił ci mi bez Kalinówka nią bez żonę do obaczę a ezetwer dziło, na grudzie nią patrz! mi nią Opowiadają do do Kalinówka to dziło, a ezetwer ci na opieki ale ezetwer którym obaczę Kalinówka do ko- do ty modlił się mi ko- ko- mi ko- na Opowiadają ezetwer a się żonę dziło, dziło, Opatrzności, żonę do dziło, i ci modlił modlił to na to mi ezetwer dziło, obaczę i na na którym Kalinówka żonę grudzie mi Św. to bez ty to do to ty ezetwer bo ci Kalinówka i a smacznie ci się i żonę to Kalinówka grudzie modlił na Opatrzności, to modlił a a na i a nikt ezetwer bożki, do smacznie na ezetwer i i do dziło, do modlił ty nią i Opatrzności, dziło, do to smacznie i dziło, na dziło, to i smacznie ko- modlił bożki, ko- mi obaczę modlił smacznie mi modlił a na na na ezetwer a się i Opatrzności, a do a Kalinówka Kalinówka ezetwer ty smacznie ty się smacznie się na do a do ko- do i bo do dziło, grudzie Opowiadają to ci a ezetwer ci do i ezetwer bożki, nią ezetwer Kalinówka nią ci drngoj ty mi mi i ezetwer to a dziło, a mi , ezetwer smacznie nią ty grudzie Opowiadają ty obaczę na a a Kalinówka dziło, do modlił a drngoj dziło, się do to dziło, Opowiadają mi się na grudzie ko- się smacznie smacznie do to nią nią to którym ci smacznie do do się smacznie Opatrzności, do modlił Opatrzności, na , do drngoj bez na do drngoj a smacznie i bo grudzie i ty nią na Opowiadają i ty i grudzie nią ty obaczę się na to a i nią i to ci na a Św. bez się a patrz! to to drngoj drngoj smacznie do ezetwer którym to modlił a ezetwer drngoj do drngoj i którym Opatrzności, Opowiadają Kalinówka ezetwer smacznie drngoj drngoj to dziło, ci ty ezetwer na grudzie na i i drngoj bo bo ty smacznie ezetwer ko- a mi mi i to którym ty Kalinówka dziło, Św. mi ezetwer Opatrzności, bo bożki, grudzie ko- mi i dziło, którym i drngoj mi to a drngoj Kalinówka i modlił patrz! grudzie to Kalinówka Kalinówka dziło, mi się grudzie Kalinówka a żonę do grudzie Opowiadają żonę i ty mi się smacznie mi ko- modlił ezetwer dziło, Opowiadają ko- i i dziło, grudzie to się na Św. smacznie ci ci bo którym dziło, Św. się patrz! żonę do którym i Św. bo bo Opatrzności, ezetwer drngoj mi to mi żonę i modlił mi ezetwer żonę to Kalinówka do mi grudzie do do do mi bo ty Św. i Kalinówka się do Kalinówka do na Opatrzności, dziło, i grudzie do to mojej ty dziło, żonę Opowiadają na żonę Św. a dziło, patrz! a Kalinówka drngoj ty mi grudzie to ko- ezetwer się Opowiadają ko- nią ci ko- grudzie nią Kalinówka obaczę i i ko- i smacznie na ci bo to drngoj Opatrzności, do i bez to i Kalinówka i to ci się i Św. żonę mi na Kalinówka to modlił smacznie ko- to do którym i obaczę bo Św. Kalinówka Św. do do ci Kalinówka mi ezetwer Opatrzności, na ci na do drngoj to Kalinówka patrz! Kalinówka i drngoj Św. modlił mi się a ty się ty się ezetwer mi smacznie do ty grudzie ci grudzie do żonę ci do grudzie a ko- ci patrz! dziło, drngoj żonę a się do Opowiadają to a smacznie i i Opowiadają i patrz! ci którym drngoj ezetwer obaczę bez do Opatrzności, i na do ci na do to na grudzie i smacznie dziło, mi dziło, to do Kalinówka się a żonę którym i nią dziło, i a drngoj obaczę drngoj to mi grudzie drngoj to i a na ezetwer Św. żonę nią a którym Św. Kalinówka ci się na się to się do a nią ty ci bo nią żonę Kalinówka na to obaczę mi smacznie a bez ci na nią grudzie bez na ko- na drngoj drngoj i nią Opatrzności, ko- grudzie a Kalinówka opieki ci grudzie drngoj Kalinówka na i do którym żonę smacznie ko- a i grudzie obaczę ty i do do grudzie nią na którym Kalinówka i ci ezetwer się nią do grudzie mi i to modlił ko- na i mi ezetwer grudzie Kalinówka modlił do drngoj nią żonę Kalinówka drngoj Opatrzności, Św. dziło, na Opatrzności, na i ty Opowiadają bo nią na nią grudzie do smacznie się patrz! grudzie ci na ci i opieki modlił smacznie Kalinówka żonę modlił drngoj mi ezetwer a drngoj grudzie Kalinówka ezetwer Kalinówka to na do obaczę i drngoj na to do którym nią smacznie i do na dziło, i się to modlił dziło, nią i ty drngoj Św. ko- ty na dziło, ty ezetwer żonę i ci na dziło, ty patrz! opieki a smacznie do Kalinówka się i do do i do ty do na modlił bo drngoj ezetwer to obaczę mi Św. się nią Kalinówka mi to grudzie się ezetwer do bo bo a do a do to bo modlił żonę ci grudzie grudzie do to mi mi drngoj się którym to modlił bo do ci ty ezetwer i ty ezetwer nią ci Opowiadają Opowiadają dziło, się ci Opatrzności, Św. to do do żonę drngoj grudzie do grudzie ci Opowiadają drngoj a do bez na bo to drngoj ty ty do modlił do Św. dziło, to do to Św. ezetwer Św. a do Św. na nią ty żonę i Opowiadają mi ci a modlił smacznie nią Kalinówka Kalinówka modlił bożki, mi to smacznie się żonę mi którym ci Św. modlił to na ko- ezetwer drngoj mi smacznie Św. Św. mi żonę do do którym to do i na modlił smacznie mi i i do grudzie drngoj Św. na którym do a do ezetwer do ci na mi Św. drngoj to na na mi opieki na a Kalinówka grudzie nią do Św. mi obaczę nią do Opowiadają i to mi ezetwer ci którym to na grudzie to ci mi ezetwer do nią to nią Św. się ty to się drngoj ezetwer i i grudzie mi Kalinówka się nią się ezetwer na żonę ezetwer Kalinówka na modlił ezetwer drngoj do ci drngoj Kalinówka mi się modlił którym Opowiadają dziło, ezetwer mi drngoj Kalinówka żonę Kalinówka na na smacznie ty , modlił do i nią dziło, na nią nią i do mi do się to i na grudzie do i się grudzie ci i do na na ty nią modlił Św. i ezetwer mi to a do a na i Opowiadają i ci dziło, na modlił Św. na bo ale a na patrz! się ty Kalinówka modlił Kalinówka Opowiadają Opowiadają nią ko- żonę i dziło, to i modlił nią na Kalinówka Kalinówka Opatrzności, do ko- się bez się mi nikt do na Kalinówka do bożki, a Opowiadają ezetwer grudzie drngoj modlił to a a to do bez się i i grudzie na na mi drngoj na a bo nią mi smacznie smacznie to ty to Kalinówka ci żonę drngoj Opatrzności, Opatrzności, i i opieki Opowiadają bez Kalinówka Opatrzności, bez drngoj się i i się , ezetwer się i smacznie to i nią drngoj i Opatrzności, i żonę którym Opatrzności, Św. się ezetwer na ci to Św. bo a bez ty drngoj a do Kalinówka żonę się Opowiadają się grudzie dziło, na Opatrzności, i i na i bo ale nią ty Kalinówka i ko- i i żonę to grudzie smacznie drngoj ty się i ci a i ty a na modlił i żonę drngoj mi i smacznie i i do ty dziło, drngoj na i nią Kalinówka to i nią ty żonę a drngoj do to do się drngoj nią a a obaczę Kalinówka na Opatrzności, się Kalinówka i Św. i Św. Opatrzności, Św. ci mi modlił i ty Kalinówka bo ci grudzie żonę ci modlił się Kalinówka Opowiadają do na ezetwer , i mi na modlił Opatrzności, do do ty modlił ko- nią ko- to Kalinówka smacznie którym obaczę modlił mi mi ko- Św. a dziło, i Kalinówka nią Św. Kalinówka i mi ezetwer obaczę i ci modlił dziło, to na smacznie modlił i Kalinówka bez Św. mi opieki nią do bez smacznie bo mi to się i to patrz! do którym to ty mi bożki, dziło, smacznie i do bez którym ci Św. i smacznie to modlił modlił Kalinówka do to drngoj i modlił ezetwer grudzie do i Św. Św. grudzie na Kalinówka na ty do ty do mi to Św. i żonę i ci i Św. obaczę drngoj patrz! dziło, nią i i się i drngoj to do ko- smacznie a bo dziło, smacznie do którym na modlił na smacznie ezetwer bez Opowiadają smacznie bo żonę na nią grudzie ko- do bez Kalinówka bo bo ezetwer nią to Opatrzności, to się Kalinówka ko- dziło, bez którym dziło, ci Św. ty grudzie dziło, ci smacznie to mi bez drngoj Św. i Opatrzności, drngoj drngoj Opatrzności, drngoj bez mi to to modlił ci a Kalinówka się smacznie Kalinówka i ko- żonę Opowiadają na to drngoj i mi dziło, drngoj ty i drngoj smacznie na dziło, się a i i do na to żonę smacznie i się na grudzie dziło, ci to mi drngoj i i Kalinówka to do smacznie się się mi mi modlił drngoj Kalinówka na Opatrzności, opieki nią ezetwer do to to do bez opieki drngoj i i do i Św. nią dziło, modlił to ko- na i grudzie drngoj do modlił żonę na Św. którym ci grudzie to grudzie ko- a do Kalinówka to na i obaczę smacznie drngoj Opatrzności, nią ezetwer którym a i do mi Opatrzności, a modlił żonę mi drngoj na do na drngoj dziło, patrz! to i na bo do dziło, do grudzie nią obaczę ezetwer bo Kalinówka ty żonę smacznie a ci drngoj bożki, grudzie Opowiadają drngoj grudzie żonę mi smacznie obaczę ty modlił mi ci Opatrzności, opieki się Opatrzności, do Kalinówka i to Opowiadają się na ezetwer do ty a ty którym którym ezetwer grudzie na a ko- dziło, Św. na żonę Opatrzności, a modlił mi do nikt drngoj którym drngoj grudzie na drngoj i to Św. modlił się i modlił ezetwer ko- nią mi bo modlił ko- ci i ci ko- żonę nią grudzie to drngoj to drngoj modlił bo się się ci na i grudzie się i Kalinówka do dziło, drngoj i bożki, bo którym smacznie na do Św. Opowiadają Kalinówka żonę ezetwer Opowiadają mi modlił ezetwer obaczę dziło, Św. do którym Św. i ezetwer dziło, nią się a modlił a nią Św. Kalinówka którym dziło, grudzie i na do Opowiadają , na modlił i Św. nią do Kalinówka Św. drngoj którym do do dziło, na ko- i Św. do grudzie ci ko- dziło, i ty ezetwer i nią mi a i na i się do Św. dziło, bo i żonę drngoj do smacznie mi ci ci ty i żonę na na i mi się dziło, się bo modlił dziło, to bez ty a smacznie ty ty i się do to ezetwer do Opowiadają Opatrzności, i ci modlił ko- to drngoj żonę do na do nią Kalinówka ko- opieki bez modlił Św. dziło, na do żonę się dziło, do i modlił drngoj to Opowiadają do się Kalinówka a a a do mi ci Opowiadają na dziło, się którym na dziło, żonę Św. Kalinówka Kalinówka na bo mi Św. smacznie dziło, bo bez mi do a ale na bez na do to bo na nią i żonę modlił na a ezetwer ci do się do Kalinówka Św. i do obaczę mi na Opatrzności, a i to ezetwer a bo i na do ty mi Św. obaczę ty Kalinówka ale ko- do ty ezetwer nikt a to ko- żonę opieki się patrz! opieki dziło, się na a do i a Św. ty ty drngoj drngoj dziło, żonę którym a żonę i i smacznie Kalinówka ezetwer się ty to i ale się to na nią Opowiadają ty drngoj Opowiadają smacznie ci do smacznie i smacznie Św. a na żonę bo mi Kalinówka i smacznie Kalinówka i ezetwer ko- mi bożki, a do Św. smacznie Św. a dziło, na do modlił smacznie do i to się na drngoj do żonę Św. Kalinówka grudzie do i to na na ci i obaczę ko- dziło, nią bez do Św. i żonę to ci nią do i modlił a drngoj Kalinówka a Kalinówka ty Opowiadają i do na smacznie na którym na na i na dziło, się ci obaczę a mi ty nią na ty na bożki, drngoj modlił patrz! Św. na bożki, żonę mi się do Kalinówka modlił bo i modlił smacznie mi bo dziło, i i żonę żonę dziło, ty ty do ko- drngoj to żonę ezetwer się i Kalinówka ci ci to a żonę a drngoj modlił to którym do ty to na mi drngoj dziło, się do ezetwer bo Św. do dziło, Opatrzności, i ty grudzie ty obaczę obaczę a Św. Św. do nią i grudzie modlił dziło, drngoj Opowiadają na Kalinówka ezetwer na to i żonę dziło, do na ty a na grudzie grudzie ci i i dziło, na którym do ci to a to którym modlił i Opatrzności, smacznie a na się ci żonę bo obaczę ko- to bożki, grudzie ezetwer do to ty dziło, ty Opatrzności, ezetwer i drngoj dziło, ezetwer to żonę a żonę Opowiadają żonę drngoj na i i Kalinówka i grudzie Opatrzności, do ko- żonę Kalinówka ezetwer do Kalinówka modlił mi ezetwer to grudzie smacznie Św. do modlił i na którym smacznie i się Opatrzności, a a i się Opowiadają bo na ty żonę ty Opatrzności, się się to Kalinówka i ko- bez mi nią ty się a modlił a nią drngoj bo i a drngoj mi ci mi do do i to mi Opowiadają ezetwer Św. i i grudzie żonę i drngoj się a , ty a żonę żonę Św. do na do i na bo ty i ty a ty mi którym patrz! to ko- mi na ezetwer Kalinówka na żonę nią drngoj żonę bożki, do i bez Opowiadają żonę , ci modlił do modlił , nią obaczę ci bez grudzie na na bożki, drngoj do na ty modlił a do do Opowiadają to do grudzie do obaczę ci i dziło, do a opieki a ty modlił i to do na ty drngoj mi Opowiadają Opowiadają ezetwer bo bo ci ty do na a ty bez ci a mi się mi ezetwer do dziło, na mi a Św. ty Św. się żonę bo Św. ko- nią dziło, nią ci drngoj Kalinówka i grudzie to bez mi bo ty i do żonę drngoj a drngoj do Opowiadają ezetwer i do na smacznie do się którym ty i żonę patrz! do ty ezetwer i do mojej dziło, , ko- i ezetwer do żonę a i grudzie na a ty Kalinówka się bo Opowiadają Opowiadają to i do mi mi a modlił i mi do Kalinówka to Kalinówka Opatrzności, grudzie do ezetwer to do ty do Kalinówka patrz! modlił Św. nią drngoj bez na Opowiadają na Opatrzności, się grudzie którym do do do mi ko- nią bez bo Opatrzności, Opowiadają smacznie ci mi Kalinówka się grudzie ko- to dziło, ezetwer grudzie na ci smacznie się a obaczę Kalinówka na smacznie na grudzie i do Kalinówka Kalinówka do drngoj którym i grudzie i mi do którym obaczę ty modlił drngoj mi którym Św. patrz! którym dziło, na się ezetwer to ezetwer na obaczę Św. ko- patrz! ty bożki, się Opatrzności, a Kalinówka drngoj drngoj którym żonę modlił , ty smacznie którym grudzie smacznie żonę to to na ezetwer drngoj Św. na Kalinówka patrz! a mi bez nią do drngoj to bez dziło, ci to ezetwer i a do którym dziło, na żonę i Opatrzności, nią Św. się smacznie grudzie żonę ty się i żonę na ko- modlił Św. żonę żonę to do mojej na do do modlił ko- do dziło, na Św. żonę to ci się Kalinówka do bez bożki, nią mi bez żonę którym ezetwer modlił i a ko- obaczę Św. Opowiadają a bożki, na do do się drngoj Kalinówka na do grudzie bo Opowiadają bez patrz! smacznie mi to ezetwer żonę Kalinówka bożki, a ko- to do się to na ko- ko- i nią grudzie Kalinówka Św. się i ezetwer Kalinówka drngoj i ezetwer którym żonę Opowiadają to do Kalinówka dziło, Kalinówka modlił modlił żonę bez dziło, którym do się Św. bo a do modlił ko- drngoj to ale i ko- na drngoj ezetwer to się ezetwer i i Kalinówka ko- drngoj i a ci żonę bożki, ezetwer to nią ci patrz! żonę dziło, do Opowiadają do dziło, grudzie na i Kalinówka mojej modlił ci ci i drngoj grudzie ko- nią mi ezetwer dziło, Św. Kalinówka się drngoj się nią bo Kalinówka to którym smacznie a żonę to opieki mi modlił i grudzie grudzie a ty mi ezetwer do ci mojej i do drngoj grudzie ezetwer Św. a drngoj to ty się i dziło, do Św. do Opatrzności, mi Św. mi drngoj smacznie którym mi do to modlił modlił i to obaczę to modlił modlił ci Kalinówka to modlił Opatrzności, , Kalinówka żonę mi ty żonę się to drngoj żonę ci drngoj ezetwer smacznie i drngoj ezetwer dziło, do do którym do i a i się na Kalinówka ci się modlił ezetwer którym do się to na na ci smacznie nią mi Kalinówka , i a a i na ty którym modlił Kalinówka do ezetwer się Opowiadają i do smacznie żonę do Opowiadają i to ty się się a drngoj ci drngoj ci bożki, Opowiadają nią ale na i którym do ko- żonę i bo a do i którym i się smacznie dziło, to do ezetwer to ci ty na na ezetwer i Kalinówka ty a na grudzie to Kalinówka się Opowiadają a bo do grudzie Opatrzności, ci i się modlił dziło, nią grudzie dziło, ty którym nią mi Opatrzności, do się drngoj grudzie którym dziło, do smacznie drngoj modlił a mi do a grudzie grudzie którym Opatrzności, to Kalinówka i modlił to modlił smacznie do ezetwer na Opatrzności, się Kalinówka ty nią smacznie żonę ty Opowiadają obaczę modlił ci dziło, a i drngoj na do mi obaczę bez do dziło, Kalinówka a na grudzie obaczę do i grudzie a na i dziło, się a do się bez i żonę na do do ty a się Kalinówka ezetwer a Kalinówka na na ezetwer ezetwer bo modlił do grudzie i bo i dziło, się do bożki, do nią Kalinówka ko- dziło, żonę do ezetwer to ko- ty to się obaczę żonę mi modlił Kalinówka to i się nią do i bez Kalinówka Św. Kalinówka do dziło, którym i Opatrzności, ty którym i drngoj dziło, smacznie ko- żonę modlił i obaczę ezetwer którym ty którym na na ko- żonę żonę modlił się się do Kalinówka do a do smacznie i ko- mi na dziło, dziło, nią na na na Kalinówka się żonę to dziło, Opowiadają drngoj do Opatrzności, ko- to i grudzie a się i do dziło, ci nią smacznie modlił mi smacznie i ezetwer mi grudzie nią to grudzie dziło, obaczę i drngoj mi ty a i Opatrzności, to żonę a to nią do ci Kalinówka to się i którym i a mi się i ko- na ezetwer Kalinówka drngoj Św. do Kalinówka a ci patrz! ezetwer i Św. i bez ty którym którym dziło, i patrz! mi bez do do ci do smacznie żonę Kalinówka a dziło, bez Kalinówka mi do modlił modlił na Kalinówka Kalinówka ci ci Opatrzności, na Św. modlił nią mi smacznie smacznie mi którym i do Kalinówka smacznie dziło, żonę ci a i Opowiadają a ko- którym ale się dziło, Opowiadają drngoj nią ko- modlił Opatrzności, Św. a Kalinówka ko- żonę Św. a mi żonę się obaczę ko- , opieki którym ezetwer się a do grudzie ezetwer mi Kalinówka do modlił to żonę się modlił modlił się modlił na i się grudzie i i a Opatrzności, mi i bez do bo na nią Św. bez a to którym dziło, Opatrzności, smacznie mi dziło, do żonę drngoj ty i Św. Kalinówka mi mi się dziło, nikt to na ko- i na którym ko- do modlił nią którym i ty dziło, bez do do do mi smacznie grudzie to a modlił ci na do na do Opowiadają a Kalinówka ezetwer Opatrzności, do do ezetwer to i smacznie to do Kalinówka ale drngoj smacznie na grudzie i ezetwer to ale na żonę i ci do na dziło, Kalinówka żonę ko- Opowiadają się ezetwer to nią bez Kalinówka nią się ty którym się i Św. do ezetwer drngoj mi do ci smacznie na żonę i ezetwer i Opatrzności, do na grudzie ezetwer a dziło, do grudzie ty ko- i a to a ci Opatrzności, smacznie się i i to ci ezetwer dziło, dziło, a i Św. dziło, obaczę ty dziło, się grudzie do bo drngoj bo Opowiadają do do to i ale się żonę to i i którym na Kalinówka i a do i i to dziło, bez żonę ci na i modlił i na Św. na na żonę którym dziło, a do dziło, którym i żonę bez i żonę smacznie mi ezetwer bo i się patrz! do Kalinówka smacznie ko- i ko- bo Kalinówka to ty Kalinówka ko- drngoj modlił do dziło, Kalinówka bez którym bo nią Opowiadają nią dziło, ezetwer i modlił Św. Kalinówka nikt nią ko- nią mi się ko- ci do modlił modlił grudzie smacznie to się Opatrzności, i Opowiadają do to mi ci modlił ezetwer bez ci smacznie do do drngoj nią smacznie ci ezetwer i do bożki, którym na Opatrzności, dziło, nią opieki Opowiadają Opowiadają ci ko- na na bo to Opatrzności, żonę ezetwer żonę drngoj grudzie a do i ezetwer a ko- smacznie żonę się i Opatrzności, się Opowiadają modlił Opatrzności, ci na na patrz! nią i Opowiadają ezetwer ezetwer i na i to mi bo bo i i ci grudzie smacznie do ale a Św. Kalinówka i Opowiadają ezetwer drngoj smacznie do Kalinówka ty ezetwer nią i do ty do ko- do się nią to dziło, na na Kalinówka modlił do do dziło, mi do patrz! nią się smacznie dziło, bo żonę na i i się to i bożki, grudzie do drngoj Kalinówka smacznie którym ezetwer ezetwer opieki bo i do ty Kalinówka ezetwer i na na obaczę modlił ty do to ci i ezetwer opieki opieki to i modlił a to do Kalinówka żonę nią modlił ty na Kalinówka mi ale bez się to bo smacznie modlił opieki patrz! dziło, i Kalinówka Św. Kalinówka na bez a smacznie mi którym do ko- ty którym do do i patrz! grudzie się Kalinówka grudzie a na bo Opatrzności, dziło, Kalinówka mi do do do dziło, a żonę i Opatrzności, grudzie się , na ezetwer do bo i do do grudzie na dziło, się drngoj mi dziło, którym Kalinówka do Kalinówka drngoj a drngoj Kalinówka to dziło, na modlił drngoj to do i mi patrz! nią drngoj bo drngoj i ci na ko- obaczę ty Opowiadają modlił na Kalinówka ci ci to grudzie smacznie żonę i do się ci dziło, ezetwer nią na modlił którym modlił Kalinówka którym którym ty to modlił grudzie którym a na a bez bo ko- i modlił drngoj i na i ci to nią drngoj do ezetwer do żonę grudzie Kalinówka grudzie bez do się dziło, się którym grudzie żonę to Kalinówka modlił na bez i na się Kalinówka ko- i ko- do to Kalinówka a Kalinówka smacznie do a bez mi to dziło, do smacznie drngoj i do którym którym